Skip to content

Fördelar med ISK

  • Enkelt att köpa och sälja värdepapper
  • Vinster och utdelningar schablonbeskattas
  • Slipp krångel med deklarationen 

Nackdelar med ISK

  • Passar inte placeringar med låg avkastning, till exempel räntepapper
  • Förluster är inte avdragsgilla
  • Skatt dras även om placeringarna minskar i värde

Information om investerarskydd och insättningsgaranti för ISK

Värdepapper på ISK omfattas av det statliga investerar­skyddet

 

Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250 000 kr. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen.  

 

Kontanta medel på ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden

 

Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag  som banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Investerarskyddet

Insättningsgarantin

Om Investeringssparkonto

Öppna investeringssparkonto