Vem kan söka?

Alla med anknytning till Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och/eller Storfors kommun. Stiftelsens område för bidragsverksamheten är huvudsakligen Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och Storfors kommun.

Hur du ansöker

Ansökan sker skriftligt och genom användande av ansökningsblanketten nedan eller genom egen formulerad ansökan. Även bilagor som styrker ansökan kan bifogas.

Ansökningsblankett

När det gäller vår behandling av kunduppgifter enligt GDPR hänvisar vi till Bergslagens Sparbanks hemsida >>

När du kan söka

Stiftelsens styrelse sammanträder vanligen fyra gånger per år då bidragsansökningar behandlas.
Kommande styrelsemöten med tillhörande sista ansökningsdag:

25 augusti 2020, ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 14 augusti 2020.

10 november 2020, ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 30 oktober 2020.

Riktlinjer

  • Stiftelsen skall i första hand stödja projekt för utvecklingsinsatser och nya idéer och ej löpande verksamhet eller krishantering. 
  • Breddverksamheter skall prioriteras.
  • Bidrag beviljas normalt ej till föreningars eller organisationers ordinarie verksamhet.
  • Studerandes ansökan om stipendier beviljas normalt ej.
  • Stiftelsen bedriver ej sponsorverksamhet med krav på motprestation utan lämnar endast bidrag.

Relaterade länkar

Kontakt

Bidrag och aktiviteter

Huvudmän