Vem kan söka?

Alla med anknytning till Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och/eller Storfors kommun. Stiftelsens område för bidragsverksamheten är huvudsakligen Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och Storfors kommun.

Hur du ansöker

Sparbanksstiftelsen Bergslagen tillhandahåller inte ansökningsblanketter. Ansökan gör du istället via ett ansökningsformulär som du hittar via länken nedan.

Ansökningsformulär >>

Följande uppgifter är nödvändiga för att ansökan skall kunna behandlas

 • Sökandens/projektägarens namn, telefonnummer och eventuell mejladress
 • Projektansvarig, namn, adress, telefonnummer etc
 • Projektbeskrivning med projektets namn, syfte och projekttid, mål
 • Budget
 • Finansieringsplan med övriga tänkta finansiärer angivna till namn och belopp
 • Sökt belopp hos stiftelsen, inkl. moms
 • Ange kontonummer i Bergslagens Sparbank, bankgiro- eller plusgironummer (endast ett av alternativen) för insättning av eventuellt beviljat anslag.

Observera att utbetalning av bidrag ej kan ske till privatperson, enskilt lag eller grupp. Därför skall det i ansökan framgå en betalningsanvisning till föreningens/organisationens konto.

När det gäller vår behandling av kunduppgifter enligt GDPR hänvisar vi till Bergslagens Sparbanks hemsida >>

När du kan söka

Stiftelsens styrelse sammanträder vanligen fyra gånger per år då bidragsansökningar behandlas. 
För att din ansökan skall kunna behandlas på nästa styrelsemöte måste den vara oss tillhanda senast 7 dagar före sammanträdet. 

Datum för sammanträden 2022

 • 16 februari
 • 12 april
 • 23 augusti
 • 8 november

Riktlinjer

 • Stiftelsen skall i första hand stödja projekt för utvecklingsinsatser och nya idéer och ej löpande verksamhet eller krishantering. 
 • Breddverksamheter skall prioriteras.
 • Bidrag beviljas normalt ej till föreningars eller organisationers ordinarie verksamhet.
 • Studerandes ansökan om stipendier beviljas normalt ej.
 • Stiftelsen bedriver ej sponsorverksamhet med krav på motprestation utan lämnar endast bidrag.

Relaterade länkar

Kontakt

Bidrag och aktiviteter

Huvudmän