Här kan du läsa artiklar om Sparbanksstiftelsen Bergslagens bidrag.

Bakgrund

Stiftelsen bildades i februari 2000 som en följd av att Bergslagens Sparbank ombildades till aktiebolag - Bergslagens Sparbank AB. Sparbankens tidigare verksamhetsområde inom Lindesberg och Ljusnarsberg kommuner utvidgades därmed med Nora kommun.

Under 2012 öppnade Bergslagens Sparbank AB även ett kontor i Storfors vilket sedermera innebär att även Storfors Kommun ingår i stiftelsens verksamhetsområde.
Den nya banken har sina rötter i Linde Sparbank, Nya Kopparbergs Sparbank, Fellingsbro Sparbank, Nora Sparbank samt Jordbrukskassan i Kopparberg, Nora, Lindesberg, Frövi, Fellingsbro och Ramsberg.
Stiftelsen äger samtliga aktier i Bergslagens Sparbank AB. Genom aktieutdelning från banken kan stiftelsen lämna ekonomiska bidrag till projekt som främjar sparbankens och bygdens utveckling.
Årsredovisning för stiftelsen kan erhållas på Bergslagens Sparbanks kontor eller hos stiftelsen.

Stiftelsens syfte

  • främja sparsamhet genom att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden
  • genom bidrag främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur med lokal anknytning