Lindesbergs hembygdsförening grundades 1907 med huvudintresset att dokumentera Lindesbergs historia. Göran Karlsson är vice ordförande.

– Sedan tidigare har vi arbetat med två huvudinriktningar, en stadsmodell och ett skolmuseum. Men vi saknade något bra att sätta i handen på turister, besökare och historieintresserade. Vi vill ju berätta hur fantastiskt Lindesberg är, säger han.

Stadsmodellen är i skala 1:220 och fyller ett stort rum i föreningslokalen i Blombergska gården, en av stans äldsta byggnader. Skolmuseet i Munkhyttan är öppet för allmänheten varje sommar och bjuder då även in skolklasser.

Bidrag till teknisk kompetens
Diskussioner om behovet ledde fram till idén att ta fram en app. Med appen som guide ska användarna kunna uppleva historiska Lindesberg – vandra runt i stan, fysiskt eller digitalt, och besöka spännande platser, få information om historiska händelser och möta intressanta personer. I appen finns en särskild slinga att följa, men man kan klicka på den digitala kartan och göra nedslag varsomhelst.

– Hembygdsföreningen har ansvarat för text- och bildmaterial, men med konstruktionsarbetet, det tekniska, behövde vi hjälp. Därför inledde vi ett samarbete med Vium, ett lokalt företag, säger Göran Karlsson.

Bidraget som Lindesbergs hembygdsförening sökte och fick från Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse avsåg just inköp av teknisk kompetens.

– Vi är väldigt tacksamma för bidraget, utan det hade vi inte kunnat genomföra projektet. En app är ett nytt sätt att lyfta Lindesbergs mest intressanta byggnader och bygdens historia. Det är viktigt för stadens anseende och ett bra sätt att hjälpa turistbyrån att locka besökare, säger Göran Karlsson.

Appen, som har fått namnet Historiska Lindesberg, laddas ner kostnadsfritt från App Store och Google Play.

Fler bidrag och nyheter hittar du här >>

Läs även artikel på na.se >>