Musica Linde samarbetar ofta med andra aktörer och i maj ger de en konsert tillsammans med blåsorkestern med temat filmmusik.

- Vi spelar klassiskt men även folkmusik och världsmusik. Vi spelar en del på gehör och vill gärna få möjlighet att utvecklas inom improvisation, berättar Anna Johansson som arbetar som fiollärare på Kulturskolan och även är orkesterledare för Musica Linde tillsammans med Camilla Malén Friman.

Drömmen om att utvecklas inom improvisation har grott länge och kommer att förverkligas i vinter, till stor del tack vare att Sparbanksstiftelsen gått in med ett ekonomiskt bidrag. Runt årsskiftet 2019–2020 planeras nämligen en stor konsert som avslutning på ett projekt som fortfarande till viss del befinner sig på planeringsstadiet. Tanken är att Mattias Risberg, pianist, kompositör och improvisationspedagog ska arbeta med orkestern inför och under konserten.
- Slutresultatet styrs givetvis av budgeten, men det bidrag vi fått från Sparbanksstiftelsen gör stor skillnad. Det är ju det som gör det möjligt att överhuvudtaget engagera Mattias i projektet, säger Anna.

Mattias Risberg kommer att hålla i workshops kring improvisation under hösten, skapa arrangemang som passar alla och även spela piano under konserten.

Läs fler artiklar här