Akut sjukdom och olycksfall

 1. Nödvändiga och skäliga kostnader:

  – Sjukvård/Akut tandvård/tandvård p.g.a. olycksfall
  – Merkostnader för hemresa
  – Hemtransport av avliden
  – Anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden
  – Merkostnader för logi vid förlängd vistelse

 2. Lokala resekostnader:

  7 000 kr/skada

 3. Reseavbrott:

  15 000 kr/person
  60 000 kr/familj

 4. Begravning på plats:

  100 000 kr/familj