Reseskyddet gäller inte för vårdkostnader, resekostnader eller hemtransporter som uppstår efter symtom du har haft och sökt vård för innan avresan – utan endast vid plötsliga och oförutsedda sjukdomar och olycksfall under resa.

Den kostnadsfria förhandsbedömningen ger dig svar på om du kommer att omfattas av din försäkring, om du är sjuk eller skadad innan du reser - så att du kan känna dig trygg.

Viktigt innan du reser – omfattas du av försäkringen?

Det räcker inte att din läkare ger dig klartecken att resa. Är du försäkrad hos oss är det bara SOS International som kan besluta och ge ett förhandsbesked om din sjukdom eller skada är ersättningsbar på resan. Frågorna besvarar du hos vår partner - SOS international.

Kostnadsfri medicinsk förhandsbedömning (sos.eu/se)