Efter att ha varit privatrådgivare på både Nordea och Handelsbanken började Karin Andersson arbeta på Bergslagens Sparbank 2018.

Till en början arbetade Karin som privatrådgivare även här hos oss men sedan ett par år tillbaka har hon rollen som ledningskoordinator. Ett varierande jobb där hon stöttar vår vd, Cecilia Jeffner, med olika administrativa uppgifter.

– Det rör sig om allt från bokningar, presentationer och andra saker som effektiviserar Cecilias vardag till att också ansvara för interna system, inköp och att föra protokoll. Det är verkligen högt och lågt och det är just det som är det roliga, berättar Karin Andersson.

I skrivande stund håller Karin dessutom på att lära upp sig på bankens ekonomiavdelning, så att hon framöver även ska kunna vara ett stöd där.

Intern karriär

Resan från att vara privatrådgivare till att arbeta som ledningskoordinator innebär att Karin fått se banken ur olika perspektiv.

  Tidigare fick jag med mig kundperspektivet men nu i denna roll får jag insikt i hur banken drivs och hur styrelsen, tillsammans med Cissi, leder bankens arbete framåt. Det är en fördel att arbeta i en mindre bank där man kan få prova på flera olika roller under samma tak, resonerar Karin.

Lokal bank: lokala beslut

En styrka hos Bergslagens Sparbank är, enligt Karin, den starka lokala kopplingen:

– Banken främjar Bergslagen genom att ta lokala beslut, Jag som jobbat på flera storbanker ser skillnader i hur banken styrs, hur beslut fattas och hur man skapar delaktighet. Vi har alla funktioner och specialistkompetenser internt lokalt i banken, vilket gör att vi får utvecklas genom närheten till sina kollegor som kan saker man själv inte kan. Att vi dessutom värnar om Bergslagens framtid, det är jag stolt över och att vi ger tillbaka för att utveckla Bergslagen känns bra för mig som anställd, säger Karin.