Bergslagens Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Du kan mejla Dataskyddsombudet på adressen:

Eller skicka ett brev till: 
Svealands Risk & Compliance AB
Dataskyddsombud - Bergslagens Sparbank
Klostergatan 23 
703 61 Örebro