Vi tycker mycket om sponsring och vårt lokala engagemang gör att vi får många förfrågningar om sponsorsamarbete. Vi försöker fördela sponsringen på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt.

Vi har klara mål med vår sponsring. Vi vill verka som en positiv kraft i samhället genom vår lokala närvaro.

Vår sponsring ska:

 • vara affärsmässig och baseras på avtal mellan parterna
 • nå breda grupper i samhället
 • göra lokal nytta
 • stärka bilden av banken och vårt varumärke
 • riktas till verksamheter som delar bankens värderingar
 • hålla hög kvalité med seriösa partners
 • sträva efter balans mellan idrott, kultur och samhälle

Vi vill att sponsorsamarbetet ska innehålla mervärden för Bergslagens Sparbank genom till exempel:

 • att vi är kontoförande bank med helkundsförhållande
 • att bankens varumärke syns i er egen marknadsföring
 • att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till era medlemmar
 • att vi har rätt att omnämna er i vår marknadsföring

Vi vill undvika sponsring till:

 • enskilda individer
 • projekt där samband mellan projektet och Bergslagens Sparbank är svagt eller saknas.

Vi skriver inte heller sponsoravtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen.

Ansöka om sponsring

Varje enskilt bankkontor ansvarar för sponsringen i sitt upptagningsområde. Vill du ansöka om sponsring eller har du några frågor är du välkommen att kontakta det bankkontor som ligger närmast din verksamhet.

Relaterade länkar

Föreningserbjudande