Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

e-sparkonto

e-sparkonto är ett konto som du öppnar själv och använder i internetbanken. Kontot finns bara tillgängligt för dig som är ansluten till internetbanken Privat.

  • Du kan öppna och hantera ditt e-sparkonto själv i internetbanken
  • Du kan ta ut dina pengar fritt, utan begränsning av antal uttag
  • Lägg enkelt upp regelbundna överföringar till och från ditt e-sparkonto

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Så här fungerar e-sparkonto

Du gör dina insättningar och uttag direkt i internetbanken. Här kan du också lägga upp de regelbundna överföringar du vill ha till och från ditt konto. Eftersom alla transaktioner visas i internetbanken får du inte några kontoutdrag skickade till dig via post.

Du kan inte koppla bank- och betalkort till ditt e-sparkonto.

Du kan öppna max tre konton

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se

Pris

Ränta för närvarande 0,00 %

Fria uttag.

Öppnas och hanteras via internetbanken.

Öppna e-sparkonto

Logga in i internetbanken för att öppna ett e-sparkonto.

Till internetbanken

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger