Ethica Sverige

- är en bred aktiefond som placerar i Sverige. Ethica Sverige kan passa dig som har en lång placeringshorisont, minst fem år, och vet att aktiefonder ger dig möjlighet till högre avkastning samtidigt som du är beredd att ta högre risk. Dessutom är hållbarhet viktigt för dig och du tror på långsiktigt god tillväxt i svenska företag. Ethica Sverige är en Svanenmmärkt fond
Börja spara i Ethica Sverige


Ethica Global

- är en bred global aktiefond som placerar i företag inom olika branscher över hela världen. Ethica Global investerar enbart i företag som har ett relevant hållbarhetsarbete för sin bransch. Väljer du Ethica Global ska du vilja spara på längre sikt, minst fem år. Du är medveten om att aktiefonder ger dig möjlighet till högre avkastning samtidigt som du är beredd att ta högre risk. Ethica Global är en Svanenmärkt fond
Börja spara i Ethica Global


Ethica Obligation

- kan passa dig som har en något kortare placeringshorisont och vill spara på minst tre år. Fonden placerar i svenska räntepapper och har därför generellt sett lägre risk än aktiefonder. Fonden passar dig som vill minska risken för att ditt sparande ska tappa i värde.
Börja spara i Ethica Obligation


Ethica Företagsobligationsfond

- är en räntefond som investerar i europeiska företagsobligationer och passar dig som ställer höga krav på hållbarhet i dina placeringar. Fonden passar dig som vill ha låg risk i ditt sparande men med chans till högre avkastning än på ett bankkonto.
Börja spara i Ethica Företagsobligationsfond

Ethica Sverige MEGA

- är en bred aktiefond som placerar i svenska företag inom olika branscher. MEGA-fonder vänder sig i första hand till företag, institutioner, organisationer, stift och församlingar. Fonderna passar också dig som vill placera ett stort kapital som privatperson. Ethica Sverige MEGA är en Svanenmärkt fond.
Börja spara i Ethica Sverige MEGA

Ethica Global MEGA

- är en aktiefond som placerar globalt i bolag inom olika branscher. Högst 30 procent av fondens tillgångar får placeras i Sverige. MEGA-fonder vänder sig i första hand till företag, institutioner, organisationer, stift och församlingar. Fonderna passar också dig som vill placera ett större kapital som privatperson. Ethica Global MEGA är en Svanenmärkt fond
Börja spara i Ethica Global MEGA