Hoppa till textinnehållet

Privatekonomi

Getting the paper

Vi bevakar områden som är viktiga för din privatekonomi. Vi granskar och analyserar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar dig och din ekonomi.

Ta del av våra privatekonomiska rapporter och analyser av propositioner och politiska förslag som berör hushållens ekonomi.

Aktuellt

Nära sju av tio barn har köpt något som de sedan ångrat

Hälften av alla barn och unga köper ibland eller ofta saker utan att tänka på vad de kostar, och nästan sju av tio uppger att de har köpt saker som de sedan ångrat att de lagt pengar på.

13 februari 2019: Nära sju av tio barn har ångrat ett köp

Sex av tio över 56 år behöver högre pension än de kan förvänta sig – jobba längre är en lösning

Knappt sex av tio över 56 år uppger att de skulle behöva en pension på minst 17 500 kronor efter skatt per månad för att klara sig ekonomiskt. Det är betydligt mer än den genomsnittliga pensionen efter skatt är idag. Ett sätt att höja pensionen är att arbeta lite längre, var tredje över 56 år kan tänka sig att göra det för att höja pensionen med 1 000 kronor per månad.

8 februari 2019: 6 av 10 över 56 år behöver högre pension än de kan förvänta sig

Sju av tio saknar tillräcklig kunskap om pensionssystemet

Många saknar kunskap om både pensionssystemet och den egna pensionen. Sju av tio uppger att de har liten eller ingen kunskap alls om pensionssystemet och hur det fungerar, och bara drygt hälften tar del av vad de själva beräknas få i pension.

5 februari 2019: 7 av 10 saknar tillräcklig kunskap om pensionssystemet

Fyra av tio bostadsrättsköpare tar inte hänsyn till föreningens ekonomi

Fler än fyra av tio bostadsrättsköpare tar inte hänsyn till bostadsrättsföreningens ekonomi innan de bestämmer sig för att köpa sin bostad. Men utan koll på bostadsrättsföreningens ekonomi är det svårt att bedöma vilket pris som är rimligt att betala för bostaden.

22 januari 2019: 4 av 10 bostadsrättsköpare tar inte hänsyn till föreningens ekonomi

De flesta hushåll får mer i plånboken 2019, men köpkraften sjunker

De flesta hushåll får mer i plånboken i januari 2019 jämfört med januari 2018. Högre löner och pensioner, samt skattesänkningar gör att många får högre disponibel inkomst nästa år. Inflationen under 2018 innebär dock att köpkraften sjunker.

18 december 2018: Många hushåll får mer i plånboken 2019, men köpkraften sjunker

Lägre inkomstskatt med budget från Moderaterna och Kristdemokraterna

Efter en lång budgetprocess röstades på onsdagen Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget igenom i Riksdagen. Det står därmed klart att det blir lägre skatt på både arbetsinkomster och pensioner 2019. Flygskatten avskaffas och det gör även avdragsrätten för fackföreningsavgiften.

13 december 2018: Lägre inkomstskatt med budget från M och KD

Två av tre föräldrar sparar regelbundet till sina barn

Två av tre föräldrar sparar regelbundet till sina barn. Mer än en tredjedel sparar till bostad för barnet och knappt var femte till barnets körkort. Vanligaste sparformen är fondsparande, men många sätter också in pengarna på sparkonto.

12 december 2018: Två av tre föräldrar sparar regelbundet till sina barn

Tips inför årsskiftet – så får du koll på ekonomin

I slutet av året kan det vara bra att se över sitt sparande och sina försäkringar. Vill du göra avdrag för ROT eller RUT för 2018 behöver tjänsterna betalas före årsskiftet och vill du ändra förvaltare för avsättning av din tjänstepension ska det också göras före årsskiftet.

11 december 2018: Tips inför årsskiftet - så får du koll på ekonomin

Striktare bolåneregler har inte påverkat hushållen nämnvärt - de flesta är förberedda inför räntehöjning

De flesta som äger sitt boende uppger att deras ekonomi inte har påverkats av de nya bolånereglerna med striktare amortering och skuldkvotstak. Men två av tio uppger att de avvaktar med att köpa eller sälja sin bostad till följd av läget på bostadsmarknaden.

6 december 2018: Striktare bolåneregler har inte påverkat hushållen nämnvärt (pressmeddelande, PDF)

Senaste rapporterna

Olika vägar till högre pension

Framtidens pensionärer riskerar att få lägre pensioner. Men det finns sätt att höja de framtida pensionerna.

Pensionsrapport 2018

Stor skillnad på pensionen mellan generationerna

Varför blir pensionen lägre och hur stor skillnad är det egentligen mellan generationerna?

Pensionsrapport, 2017

Har hushållen koll på boendekostnaderna?

Vi ger dig kunskap om boendekostnaderna och tips på hur du får bättre koll på dem.

Boenderapport, 2017

Vad vet du om din pension?

Vi vill öka kunskapen om pensionssystemet och ge dig tips på vad du ska tänka på för att få en bättre ekonomi som pensionär.

Vad vet du om din pension, 2017

Barn och ungas ekonomi

Vår undersökning beskriver hur barn och ungas ekonomi ser ut och deras kunskap, syn på sparande och konsumtion.

Barn och ungas ekonomi, 2016

Hushållens sparande

De senaste åren har andelen som har ett lågt eller inget sparkapital alls halverats. Trots det är det många som inte sparar regelbundet och sannolikt för många som har en alltför liten buffert för att klara oförutsedda händelser.

Hushållens sparande, 2014

Arturo tipsar

Vår privatekonom Arturo Arques ger konkreta råd om en sund och hållbar privatekonomi.

Boindex

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsköp.