Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Räntor

Konton som så anges nedan omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se

Räntor per 2016-03-11

Konto

Ränta och kontovillkor i korthet

Bergslagskonto

Ränta för närvarande 0,00 %

Konto för privatpersoner. Fria uttag. Utan bankbok. Inga produktkopplingar. Räntan beräknas dag för dag. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Fasträntekonto

Räntan beror på bindningstiden som kan variera från ett år upp till tre år.
Kontakta banken för aktuella räntor.

Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen, fram till slutförfallodagen.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Ungdomskonto

Ränta för närvarande 0,00 %

Fria uttag . Startkonto för ungdomar 13 - 20 år. Både för sparande och transaktioner. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Pensionssparkonto

Ränta för närvarande 0,00 %

Pensionssparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 år.Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Sparande kan också ske i aktie- eller obligationsfond eller i enskilda värdepapper.

Investeringssparkonto, ISK

Ränta på kontanta medel: 0 %

Avgift ISK: 0 kr

Vanliga fondavgifter och eventuellt courtage tillkommer. Se nedan.

Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du eventuellt en depåavgift.

Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto

Mer om fonder

Mer om värdepapperstjänster

e-sparkonto

Ränta för närvarande 0,00 %

Fria uttag.

Öppnas och hanteras via internetbanken.

Privatkonto

Ränta för närvarande 0,00 %

Fria uttag
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Endast ett konto per kund.

PRO Maxkonto

Ränta för närvarande 0,65 %

Fria uttag. Endast insättning via månadspremie.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Kan öppnas av PRO-medlemmar. Månadspremie endast månadssparande.

Servicekonto

Ränta för närvarande 0,00 %

Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogskonto

Ränta för närvarande 0,75 %

Gäller även Skogsskadekonto och Upphovsmannakonto. Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Konto för uppskjuten beskattning.

Skogskonto kan även ha fast ränta med 12 mån löptid.

Bergslagskonto Företag

Ränta för närvarande 0,00 %

Konto för företag. Fria uttag. Inga produktkopplingar. Räntan beräknas dag för dag. Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Företagskonto

Ränta för närvarande 0,00 %

Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Föreningskonto

Ränta för närvarande 0,00 %

Fria uttag.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger