Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Bergslagskonto

Pris

Räntan är för närvarande 0,30 % på Bergslagskonto under 100 tKr

Räntan är för närvarande 0,50 % på Bergslagskonto över 100 tKr

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,60 %

Sparkapitalkonto

Pris

- Fria uttag
- Räntan på saldo understigande 50 000 kr är för närvarande 0,30 % 
- Räntan på saldo på minst 50 000 kr är för närvarande 0,50 % från första kronan
 

Framtidskonto

Pris

- Minsta insättning vid öppnande av kontot är 50 000 kr.

- Ränta för närvarande 0,50 % från första kronan.
- Uttagsavgiften är för närvarande borttagen. Fria uttag gäller.

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Pris

Räntan är för närvarande 1,25 % på Skogskonto

Räntan är för närvarande 1,25 % på Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 1,25 % på Skogslikvidkonto

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Inlåningsräntor företag

Konton

Pris

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,10 %

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Räntan är för närvarande 1,25 % på Skogskonto

Räntan är för närvarande 1,25 % på Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 1,25 % på Skogslikvidkonto

Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 0,75% på Skogsskadekonto.

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.