Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Kapitalspar Pension

Med denna kapitalförsäkring har du möjlighet att få regelbundna utbetalningar när du väljer att ta ut ditt sparande. Du behöver inte deklarera utdelningar, vinster och förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på värdet av sparkapitalet. När det är dags att ta ut pengarna är de redan skattade och klara.

  • Du kan välja annan förmånstagare än familjen utan att skriva testamente.
  • Du kan välja hur pengarna ska betalas ut, till exempel genom månatlig utbetalning.
  • Du betalar ingen skatt på reavinst, utdelning och ränta, på grund av schablonskatten.

Kapitalspar Pension är en kapitalförsäkring, det innebär att du kan samla ditt sparande i fonder på ett ställe.

Flexibel utbetalning

  • Du kan bestämma hur pengarna ska betalas ut, till exempel genom engångsuttag eller månatlig utbetalning.
  • Pengarna är inte låsta till någon speciell ålder.
  • Du kan bestämma vem som ska få dina pengar vid ett eventuellt dödsfall utan att behöva skriva testamente.
  • Du kan sätta upp villkor för förmånstagare vid gåva eller dödsfall, till exempel att pengarna ska vara enskild egendom.

Stora placeringsmöjligheter

  • Du kan göra engångsinsättningar och spara regelbundet i cirka 500 fonder fördelat mellan ett 60-tal olika fondbolag utöver Swedbank Robur.

Skattat och klart

  • Du kan när som helst kostnads- och skattefritt byta fonder under spartiden.
  • Vinst och uttag i Kapitalspar Pension är skattefria, i stället dras en schablonskatt/avkastningsskatt varje år.

Pris

Fast avgift:
0 kr vid försäkringsvärde över 500 000 kr per år annars 120 kr per år.

Rörlig avgift, beroende på försäkringsvärde

0 - 500 000 kr: 0,75 %/år
500 000 - 1 000 000 kr: 0,40 %/år
1 000 000 - 5 000 000 kr: 0,20 %/år
>5 000 000 kr: 0,10 %/år

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer

Börja spara i Kapitalspar Pension

Internetbanken

Du kan öppna Kapitalspar Pension direkt i Internetbanken.

Via kontor

Kontakta ditt bankkontor så hjälper vi dig.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger