Vad får man för fördelar som Private Banking-kund?

Du får en egen SwedSec-licensierad rådgivare (Private Banker) som hjälper dig med både din långsiktiga ekonomi och de daglig affärerna. Du får en aktivitetsgaranti som ger kontinuerliga möten och vi plockar fram den bästa lösningen utifrån ditt behov.

Du får kostnadsfria vardagsstjänster, kontinuerliga nyhetsbrev och inbjudan till varierande och intressanta aktiviteter.

Vi erbjuder dig:

  • Rådgivande kapitalförvaltning gällande fonder, aktier, försäkringar, räntor och alternativa placeringar
  • Rådgivning gällande pensioner och försäkring
  • Råd kring Familje- och Skattejuridik
  • Råd kring Ägar- och generationsskifte.

Berslagens Sparbank Private Banking – aktiv rådgivning

Vi arbetar med marknadens bästa leverantörer och erbjuder därmed finansiella helhetslösningar för privatpersoner och företag. Vi är aktiva, engagerade och nära. Tillsammans skapar vi unika lösningar.

Försäkringsförmedlare

Vår ambition på Private Banking är att ge dig det bästa av vad marknaden kan erbjuda på olika områden. Därför samarbetar vi närmare med vissa partners.

Portfolio Försäkra
Portfolio Försäkra AB är ett delägt bolag till Bergslagens Sparbank AB. De är rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Portfolio Försäkra erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån ditt specifika behov. Läs mer om Portfolio Försäkra

Exempel på andra samarbetspartners

Strukturinvest Strukturerade Produkter
Folksam Försäkring
Catella Fonder
Simplicity Fonder
Swedbank Robur Fonder
Swedbank LC&I Valuta, räntor, aktier