Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Vi försäkrar dig och din familj

Hur drabbas din privatekonomi om du plötsligt råkar ut för olycksfall, sjukdom eller dödsfall? Genom oss kan du teckna försäkringar som ökar tryggheten för dig och hela din familj. Förbered dig på det oförutsedda och genomför en Trygghetskoll med din rådgivare idag för att se över just ditt behov.

Privatekonomin kan drabbas hårt om du plötsligt råkar ut för olycksfall, sjukdom eller dödsfall. Genom oss kan du teckna personförsäkringar som kan öka tryggheten för hela din familj. Var förberedd om det oförutsedda händer och se över tryggheten redan idag.

Våra försäkringar

Livförsäkring - skapar ekonomisk trygghet för dina anhöriga >>

Vår Trygga livförsäkring skapar en trygghet för både dig och din familj i händelse av ett oväntat dödsfall före 65 års ålder. Försäkringen ger er ett omfattande skydd i form av ett engångsbelopp för att täcka utgifter som exempelvis lån eller andra investeringar som du och din familj gjort tillsammans.

Teckningsregler

Den försäkrade ska:

 • Ha fyllt 18 men inte 60 år.
 • Vara folkbokförd och bosatt i Sverige i minst 2 år före tecknandet.
 • Vara försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan.
 • Ha ett fullgott hälsotillstånd (hälsoprövningsreglerna varierar efter försäkringsbelopp).
 • Ha ett konto i en Sparbank eller Swedbank från vilken premie ska dras.

Försäkringen gäller längst till och med den kalendermånad den försäkrade fyller 65 år.

Inskränkningar

Försäkringen gäller inte om du avlider under en verksamhet som klassas som riskfylld, till exempel under en boxningsmatch eller vid ensamdykning. Försäkringen gäller inte heller vid självmord inom ett år efter att du har tecknat eller ändrat i försäkringen. Läs mer om försäkringens begränsningar och undantag i försäkringsvillkoren eller i förköpsinformationen.

Pris

Priset på Trygga Livförsäkring varierar beroende på det försäkringsbelopp du valt, din ålder och eventuellt din hälsa. Priset stiger i förhållande till att du blir äldre i en så kallad ålderstrappa.

X - Dölj

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Försäkringsgivare

Swedbank Försäkring AB
Telefon 08-585 900 00
Org nr 516401-8292

Sjukförsäkring - om du skulle bli sjuk och inte kan arbeta >>

Vad händer om jag skulle bli sjukskriven en längre tid? Vad händer med min ekonomi? Det är vanliga frågor och om du skulle bli sjukskriven får du inte lika mycket i inkomst. Trots att lånen behöver amorteras och räkningarna ska betalas.

Vi erbjuder två sjukförsäkringar som ger dig ekonomisk trygghet beroende på hur länge du är sjukskriven och efter ditt behov; dels i upp till ett år, dels efter ett års sjukskrivning.

 • Trygga sjukförsäkring - kort: ger dig ekonomisk trygghet i upp till ett år
 • Trygga sjukförsäkring - lång: ger dig ekonomisk trygghet efter ett års sjukskrivning.

Teckningsregler

För att få teckna Trygga sjukförsäkring kort krävs att du:

 • är kontohavare i en Sparbank eller Swedbank
 • har fyllt 18 år men inte 60 år
 • uppfyller kraven i vår hälsoprövning
 • är folkbokförd och bosatt i Sverige och sedan minst två år
 • är inskriven i svensk Försäkringskassa

För att få teckna Trygga sjukförsäkring lång behöver du dessutom ha tecknat en Trygga sjukförsäkring kort från Swedbank Försäkring.

Begränsningar

Det finns vissa begränsningar i Trygga sjukförsäkring kort:

 • Försäkringen gäller inte vid sjukskrivning för sjukdomar som funnits före tecknandet.
 • Det finns även vissa sjukdomar och besvär som försäkringen inte gäller för.
 • Försäkringen har också begränsningar för riskfylld verksamhet samt vid vistelse i krigsdrabbade länder.

Mer information kring begränsningar hittar du i villkor och förköpsinformation för respektive försäkring.

Pris

Premien bestäms utifrån det försäkringsbelopp du väljer och din ålder i en ålderstrappa, vilket innebär att den stiger med tiden. Kontakta oss på banken för en exakt prisuppgift.

Premien för försäkringen dras via autogiro.

X - Dölj

Arbetslöshetsförsäkring - ekonomisk trygghet vid arbetslöshet >>

Är ersättningen från a-kassan tillräcklig för att betala lån, hyra och andra räkningar om du blir arbetslös? Med Trygga arbetslöshetsförsäkring slipper du oroa dig för ekonomin medan du söker nytt jobb.

 • Kompletterar ersättningen från a-kassan vid arbetslöshet.
 • Välj försäkringsbelopp utifrån din lönenivå, från 1 000 kronor till 20 000 kronor per månad.
 • Du kan behålla din inkomstnivå i upp till ett år även om du blir av med jobbet.

Teckningsregler

För att få teckna Trygga arbetslöshetsförsäkring krävs att du:

 • är kontohavare i en Sparbank eller i Swedbank
 • har fyllt 18 år men inte 60 år
 • uppfyller kraven i vår hälsoprövning
 • är folkbokförd och bosatt i Sverige
 • är inskriven i svensk Försäkringskassa

Inskränkningar

Du får inte ersättning om du:

 • har sagt upp dig själv
 • har deltagit i en strejk
 • har blivit uppsagd på grund av tjänstefel
 • har blivit erbjuden en annan tjänst men tackat nej.
 • vid tecknandet var varslad eller uppsagd eller visste om kommande varsel eller uppsägningar.

Försäkringen gäller inte heller om blir du uppsagd eller varslad under kvalificeringstiden, alltså de första sex månaderna efter att du tecknade försäkringen.

För att få ersättningen måste du också söka arbete aktivt.

Pris

Priset, det vill säga premien, på Trygga arbetslöshetsförsäkring varierar beroende på det försäkringsbelopp du valt och betalas via autogiro.

Kontakta oss på banken för en exakt prisuppgift.

X - Dölj

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Försäkringsgivare

Tre Kronor Försäkring AB

Anmäl skada

Arbetslöshetsförsäkring tecknad efter den 1 januari 2013

Tre Kronor Försäkring AB

Skadeanmälan hos Tre Kronor

Telefon: 0771-23 33 33

Arbetslöshetsförsäkring tecknad före 1 januari 2013

Cardif Försäkring AB Telefon: 020-52 52 56

Olycksfallsförsäkring - om du skulle råka ut för en olycka >>

Om en olycka skulle ske ger vår olycksfallsförsäkring en viss ekonomisk trygghet. Vår försäkring gäller dygnet runt och inte bara olyckor som sker på arbetstid eller på resan från och till jobbet.

 • Försäkringen gäller dygnet runt och inte bara på arbetstid.
 • Försäkringen kan behållas livet ut. Du kan teckna den från 16 års ålder fram till 65 år men den fortsätter att gälla även efter 65 år så länge du lever.
 • Försäkringen gäller i hela världen.
 • Försäkringen ger ersättning för exempelvis kostnader för läkare, tandskador, rehab och hjälpmedel och medicinsk invaliditet.

Så här fungerar Olycksfallsförsäkring

Vanligen slutar olycksfallsförsäkringar att gälla vid pensionsålder. Vår försäkring kan du behålla livet ut och den behåller samma försäkringsbelopp.

Ersättning

Försäkringen ger ersättning för läkarkostnader, tandskador, resor, merkostnader, rehabilitering och hjälpmedel, psykologtjänster, medicinsk invaliditet inklusive ärr. Försäkringen ger också ersättning vid dödsfall. Efter att du fyllt 65 år förändras omfattningen av försäkringen något.

Vem kan teckna?

Försäkringen kan tecknas av dig som har fyllt 16 men inte 65 år. Det enda kravet är att du bor och är folkbokförd i Sverige. Vi gör inte någon hälsoprövning, utan du kan teckna försäkringen direkt.

Pris

Försäkringsbelopp

pris/mån

500 000 kr

71 kr

1 000 000 kr

92 kr

2 000 000 kr

138 kr

Har du både olycksfall-, bil- och hemförsäkring tecknat hos Tre Kronor får du 15 % rabatt.

X - Dölj

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Försäkringsgivare

Tre Kronor Försäkring AB
Telefon: 0771-23 33 33,
Måndag - fredag: 08.00-17.00.

Anmäl skada

Om du drabbas av skada kontakta Tre Kronor Telefon: 0771-23 33 33 Vardagar 08.00 - 17.00

Anmäl skada direkt på webben

Vid akuta skador i Sverige ring Tre Kronor Jour
Telefon: 020-57 16 00, öppet dygnet runt

Akuta skador när du är utomlands

Sjukvårdsförsäkring - få tillgång till kvalificerad vård snabbt >>

Vid sjukdom eller om du råkar ut för en olycka kan garanterad snabb och kvalificerad vård vara en trygghet. Med vår Trygga sjukvårdsförsäkring slipper du långa vårdköer och får ett vältäckande skydd. Du får tillgång till sjukvårdsupplysning, rådgivning, vårdplanering och vårdförmedling var du än befinner dig.

 • Vårdgaranti med snabb tillgång till specialistvård vid behov.
 • Sjukvårdsrådgivning och vårdförmedling sju dagar i veckan.
 • Minskad sjukfrånvaro eftersom du slipper långa vårdköer.

Teckningsregler

För att teckna Trygga sjukvårdsförsäkring krävs att du

 • tecknat minst en till försäkring inom Trygga-konceptet.
 • har ett konto i en Sparbank eller Swedbank
 • har fyllt 18 men inte 60 år
 • är folkbokförd i Sverige
 • är medborgare i land inom Norden eller har varit bosatt i Sverige i minst två år före tecknandet
 • att du är fullt arbetsför

Pris

Premien bestäms utifrån det försäkringsbelopp du väljer och din ålder i en ålderstrappa, vilket innebär att den stiger med tiden. Kontakta oss för en exakt prisuppgift.

X - Dölj

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Försäkringsgivare

Förenade Liv Försäkring AB

Anmäl skada

Förenade Liv Gruppförsäkring AB Telefon: 0771-906 470

För sjukvårdsförsäkring tecknad före
1 januari 2013

Cardif Försäkring AB
Telefon: 020-52 52 56

Sjukkapitalförsäkring - vid funktionsnedsättning och arbetsoförmåga >>

Trygga sjukkapitalförsäkring ger dig ett extra kapital i form av engångsbelopp vid bestående funktionsnedsättning och arbetsoförmåga. Det innebär ekonomisk förstärkning om du måste minska din arbetstid samtidigt som kostnaderna för vård och anpassning av hemmet ökar.

 • Ökad ekonomisk trygghet vid försämrad arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycka.
 • Engångsersättning på mellan 300 000 och 1 200 000 kronor.
 • Försäkringen kräver inte att du ska ha en godkänd sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Kritisk sjukdom är en del i sjukkapitalförsäkringen, som ersätter dig om du skulle råka ut för någon av fyra följande diagnosgrupper:

 • Hjärt-och och kärlsjukdomar, exempelvis stroke, hjärtinfarkt, aortaoperati
 • Cancer och godartade hjärntumörer, exempelvis maligntumör, lymfom
 • Multipel skleros (MS) och motorneuronsjukdomar, exempelvis MS och ALS
 • Större organtransplantationer, exempelvis av lever, njure eller lungor

Om du drabbas av en sjukdom ur någon av dessa diagnosgrupper kan en ersättning utbetalas om 10 procent av sjukkapitalbeloppet. Ersättning kan maximalt ges vid två tillfällen, från två olika diagnosgrupper och betalas redan 30 dagar efter att diagnosen ställts.

Teckningsregler

För att få teckna Trygga sjukkaptialförsäkring krävs att du:

 • tecknat ytterligare minst en Trygga-försäkring
 • är kontohavare i en Sparbank eller Swedbank
 • har fyllt 18 år men inte 55 år
 • har ett fullgott hälsotillstånd, vilket innebär att du måste genomgå en hälsoprövning
 • är folkbokförd och bosatt i Sverige

Begränsningar

Det finns vissa begränsningar i Trygga sjukkapitalförsäkring.

 • Försäkringen gäller inte för vissa sjukdomar, läs mer i villkoren.
 • Försäkringen gäller inte för olycka i samband med deltagande i aktivitet som klassas som riskfylld, exempelvis kampsport, dykning, bungy-jump eller äventyrliga expeditioner.
 • Skada som kan anses självförvållad på grund av eget uppsåt, grov oaktsamhet eller missbruk ger heller ingen ersättning.

Pris

Premien bestäms utifrån det försäkringsbelopp du väljer och din ålder i en ålderstrappa, vilket innebär att den stiger med tiden. Kontakta oss på banken för en exakt prisuppgift.

X - Dölj

Mer information

Förköpsinformation (pdf)

Villkor from 20180508 (pdf)

Villkor tom 20180507 (pdf)

Skadeanmälan (pdf)

Försäkringsgivare

Swedbank Försäkring AB
Telefon 08-585 900 00
Org nr 516401-8292

Barnförsäkring - vid sjukdom eller olycksfall för ditt barn >>

Vår barnförsäkring ger er familj ett skydd om något man inte kan förutse händer under barnets uppväxt. Barn har ett särskilt stort behov av försäkring som täcker både sjukdom och olycksfall. Barnförsäkringen gäller dygnet runt och är ett komplement till den olycksfallsförsäkring ditt barn omfattas av under skoltid.

Om försäkringen

 • Ersätter kostnader som kan uppstå i samband med sjukdom, skador vid sportaktiviteter och olyckshändelser.
 • Kan tecknas för barn upp till 16 år och gäller till dess att barnet fyller 25 år.
 • Om du redan har vår gravidförsäkring när du tecknar barnförsäkringen gäller den fullt ut från första dagen, även vid sjukdom.
 • Försäkringen kan tecknas utan hälsoprövning så snart barnet är fött och fram till att barnet fyller 16 år. Försäkringen gäller sedan till och med det år barnet fyller 25 år.
 • Försäkringsbelopp är 600 000 kronor eller 1 800 000 kronor.
 • Försäkringen gäller för olycksfallsskador redan dagen efter du har tecknat försäkringen.
 • Försäkringen gäller för sjukdomar efter en kvalifikationstid på sex månader. Har du redan vår gravidförsäkring när du tecknar barnförsäkring gäller den även för sjukdomar direkt.
 • Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter för kostnader i samband med vård eller tillsyn, hjälpmedel och fritidsaktiviteter samt tandskador, förstörda kläder och glasögon i samband med olycksfall.
 • Vid behov täcker försäkringen även kostnader för krisbehandling för både barnet och nära anhörig.
 • Om barnet får fula ärr eller andra bestående men som klassas som medicinsk eller ekonomisk invaliditet utbetalas en engångsersättning. Ersättningen för medicinsk invaliditet kan som mest bli 300 procent av det försäkringsbelopp som du valt.

Pris

Försäkringen kostar mellan 1 552 kr och 1 641 kr beroende på barnets ålder (försäkringsbelopp 600 000 kr), och mellan 2 935 kr och 3 114 kr beroende på barnets ålder (försäkringsbelopp 1 800 000 kr).

X - Dölj

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Försäkringsgivare

Tre Kronor Försäkring AB
Telefon: 0771-23 33 33,
Måndag - fredag: 08.00-17.00.

Anmäl skada

Om du drabbas av skada kontakta Tre Kronor Telefon: 0771-23 33 33 Vardagar 08.00 - 17.00

Anmäl skada direkt på webben

Vid akuta skador i Sverige ring Tre Kronor Jour
Telefon: 020-57 16 00, öppet dygnet runt

Akuta skador när du är utomlands

Gravidförsäkring - skydd för både barn och förälder >>

Försäkringen omfattar både mamman och barnet under graviditeten och första halvåret efter förlossningen. Försäkringen gäller från graviditetsvecka 10 för mamman och från graviditetsvecka 23 även för barnet.

 • Försäkringen gäller vid olycksfall för den gravida och vid både sjukdom och olycksfall för barnet.
 • Ger ersättning vid olycksfall, akut kejsarsnitt, för tidig förlossning samt för vissa medfödda diagnoser hos barnet.
 • Om du senare tecknar barnförsäkring hos oss slipper du den kvalifikationstid för sjukdom på sex månader som annars gäller för barnförsäkringen.

Om försäkringen

 • Du kan teckna försäkringen så snart du vet att du är gravid. Ingen hälsprövning behövs.
 • Vid olycksfall som inträffar från vecka 10 under graviditeten ger försäkringen ersättning för läkarvård och resekostnader, sjukhusvistelse, ärr och andra bestående men.
 • Försäkringen ersätter också vid akut kejsarsnitt, förlossningsskador eller andra komplikationer.
 • Barnet är försäkrat från graviditetsvecka 23. Om barnet föds för tidigt eller av andra skäl måste vårdas på sjukhus ger försäkringen en dagpenning.
 • Ersättning ges också om barnet föds med vissa svåra sjukdomar eller funktionsnedsättning, exempelvis ryggmärgsbråck, gomspalt, cerebral pares (cp), Downs syndrom eller allvarligt hjärtfel som måste opereras under det första halvåret.
 • Vid behov täcker försäkringen krisstöd för hela familjen.
 • Försäkringen ger en engångsersättning vid dödsfall oavsett om det är barnet, den gravida eller partner som avlider.

Om du tecknar en gravidförsäkring och sedan tecknar en barnförsäkring när barnet är fött gäller den direkt även för sjukdom. Läs mer i försköpsinformation och villkor.

 

Pris

Försäkringen kostar 1 400 kronor.

Vem kan teckna?

Vi gör inte någon hälsoprövning och därför kan alla som är gravida teckna försäkringen. Du kan teckna försäkringen så snart du är säker på graviditeten.

X - Dölj

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Försäkringsgivare

Tre Kronor Försäkring AB
Telefon: 0771-23 33 33,
Måndag - fredag: 08.00-17.00.

Anmäl skada

Om du drabbas av skada kontakta Tre Kronor Telefon: 0771-23 33 33 Vardagar 08.00 - 17.00

Anmäl skada direkt på webben

Vid akuta skador i Sverige ring Tre Kronor Jour
Telefon: 020-57 16 00, öppet dygnet runt

Akuta skador när du är utomlands

Försäkringsförmedling

Vi förmedlar pensions- och försäkringslösningar från Swedbank Försäkring AB, Förenade Liv Gruppförsäkring AB och Tre Kronor Försäkring AB.

När vi i banken säljer försäkring till våra kunder kallas det för försäkringsförmedling, det finns också reglerat i lag. Lagen om försäkringsförmedling syftar till att stärka kundernas skydd vid förmedling av försäkringar. Den omfattar råd, om både spar- och riskförsäkringar, som ges både till konsumenter och företag/juridiska personer.

Lagen ställer krav på att banken lämnar tydlig information till kunden innan en försäkring tecknas om bland annat pris och bankens provision. Vissa uppgifter vid förmedlingen av försäkringen ska även dokumenteras skriftligt. Det är viktigt för oss som bank att du är nöjd med det vi förmedlat till dig.

Skydd av personuppgifter

Tre Kronor Försäkring AB

Förenade Livs Försäkrings AB

Teckna en personförsäkring

Kom ihåg att ta del av den mer detaljerade informationen i försäkringens förköpsinformation.

Via kontor

Ta kontakt med din rådgivare eller banken så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger