Alla barn mognar i olika takt, men Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna tror att man som förälder kan börja ge sitt barn veckopeng vid ungefär sex års ålder.

– I början tror jag att veckopeng är bäst eftersom små barn har svårt med tidsuppfattning och planering. Månadspeng lämpar sig bättre för de äldre barnen. När barnen är runt 10–12 år kan det vara läge att börja med månadspeng.

Tips till föräldrar om bankens tjänster för barn och ungdomar

Enligt Swedbanks undersökningar* ligger ersättningen som föräldrar ger sina barn ungefär på samma nivå, oavsett hur ekonomin ser ut för familjen. Mellan 100 och 250 kronor i månaden beroende på ålder. Det absolut viktigaste är att lära barnen att hushålla med sina medel och förstå pengarnas värde:

– När pengarna är slut, är de slut. Det är den viktigaste lärdomen man kan ge sina barn, säger Arturo.
Han betonar vikten av att skilja på vad som är vad och till exempel inte blanda ihop gåva och ersättning.

– En gåva är något man får när man fyller år eller vid jul. Men om man däremot gör något extra, som att klippa farmors gräsmatta eller städa vinden kan man få någon extra ersättning för det. Veckopengen eller månadspengen ska inte vara ett verktyg för att få sina barn att göra saker som kan kännas självklara, som att borsta tänderna eller städa sitt rum, säger Arturo Arques.

Ekonomens tips till blivande föräldrar

Det är också bra att uppmuntra barnet att spara. Arturo föreslår till exempel att man kan ge det äldre barnet 200 kronor i månadspeng med villkoret att 50 kronor av dem sparas i ett sparkonto.

– Prata också gärna med dina barn om vad saker kostar, till exempel mat och kläder, nöjen, bostad och resor. Berätta också hur man kan göra en budget för att få koll.

Börja spara till barn - i tre enkla steg