Bergslagens Sparbank erbjuder en stimulerande arbetsplats med goda möjligheter att utvecklas och skapa värden för såväl våra kunder som dig själv, banken och vår ägare. Här kan ditt engagemang berika hela Bergslagen, såväl direkt som på sikt. Vi arbetar med ett decentraliserat arbetssätt där beslutsvägarna är korta och som innebär tydliga mandat, befogenheter och ansvar.
Då vår nuvarande Företagsmarknadschef planerar för sin pensionering kan vi nu erbjuda en affärsdriven, trygg och bankerfaren ledare en central roll med stor påverkan på bankens fortsatta framgång och utveckling.

Om rollen:

Som Företagsmarknadschef är ditt övergripande ansvar att utveckla och driva bankens kundverksamhet inom företagsaffären och säkerställa att uppsatta mål i affärs- och verksamhetsplaner nås. Till din hjälp får du en välfungerande och kompetent grupp som består av åtta företagsrådgivare och en rådgivare som arbetar som kundstöd. Tillsammans utvecklar ni vår företagsaffär.
Du rapporterar till Rörelsechef och ingår i bankens affärsråd tillsammans med Privatmarknadschef och Rörelsechef. Din placeringsort blir Lindesberg men du kommer att spendera en stor del av din tid på de övriga bankkontoren och framför allt i Nora. Du kommer också att lägga tid på att delta i relevanta nätverk och besöka kunder. Du bör därför ha körkort och vara öppen för såväl fysiska som digitala möten

Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:

  • Utveckling av kundaffären och rådgivningen inom företagsmarknad
  • Driva avdelningen mot uppsatta mål i affärsplan och verksamhetsplan samt erforderlig uppföljning 
  • Aktivt arbete för upprätthållande och utveckling av bankens företagskultur och grundläggande värderingar
  • Ledamot i affärsråd
  • Ledamot i kreditdelegation
  • Personalansvar – lönesättning, utvecklingssamtal, kompetensutveckling, coachning, uppföljning etc. samt tillse att interna regelverk efterlevs

Vår kandidat:

Vi söker en trygg och erfaren ledare som har god vana av arbete med komplexa företagsaffärer på bank eller inom försäkringsbranschen. Du har troligen redan Swedsecs rådgivnings- och bolånelicenser.

Ditt ledarskap är coachande och inlyssnande. Genom ditt engagemang motiverar du dina medarbetare att ta större ansvar och växa. Du är professionell, inger förtroende och har lätt för att utveckla långsiktiga relationer som bidrar till nya affärer samt vård och utveckling av befintliga kundrelationer. Du har känsla för såväl kundens som medarbetarnas behov och ett välutvecklat affärsmässigt förhållningssätt.

Kontakt

Vi samarbetar med Consensus. För mer information är du välkommen att kontakta Annie Engel 076-118 38 09 eller Lena Ottaway 070-547 36 00. Vi ser fram emot din ansökan senast 2 april på www.consensus.nu.

Välkommen!

Ansök här: Företagsmarknadschef (ponty-system.se)