I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Bergslagens Sparbank AB det internt bedömda kapitalbehov som blivit resultatet av bankens interna process för bedömning av kapitalbehovet.