Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Bankens styrelse

Process för tillsättning av nya styrelseledamöter

Det utförs en årlig genomgång och kartläggning av styrelseledamöternas samlade kompetens. Individuella utbildningsplaner tas fram av styrelsens ordförande i samråd med den enskilda ledamoten. Utbildningsplanen uppdateras årligen. Ansvarig för uppdateringen är styrelsens ordförande. Därefter förs en dialog med valberedningen.

Stämman beslutar om nya styrelseledamöter, under förutsättning att lämplighetsbedömningen godkänns av finansinspektionen. Lämplighetsbedömning utförs enligt FFFS 2009:3

För att se respektive ledamots CV. Klicka på namnet.

Styrelsens närvarorapportering (pdf)PDF

Personalbild

Ordförande
Joakim WessmanPDF

Personalbild

Vice Ordförande
Torbjörn NilssonPDF

Personalbild

Arbetstagarrepresentant
Liselotte LindkvistPDF

Personalbild

Arbetstagarrepresentant
Mathilda LindbergPDF

Personalbild

Arbetstagarrepr./suppleant
Linnea AlstrinPDF

Arbetstagarrepr./suppleant
Sebastian BeinerfeltPDF

Personalbild


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger