Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Bankens styrelse

Process för tillsättning av nya styrelseledamöter

Det utförs en årlig genomgång och kartläggning av styrelseledamöternas samlade kompetens. Individuella utbildningsplaner tas fram av styrelsens ordförande i samråd med den enskilda ledamoten. Utbildningsplanen uppdateras årligen. Ansvarig för uppdateringen är styrelsens ordförande. Därefter förs en dialog med valberedningen.

Stämman beslutar om nya styrelseledamöter, under förutsättning att lämplighetsbedömningen godkänns av finansinspektionen. Lämplighetsbedömning utförs enligt FFFS 2009:3

För att se respektive ledamots CV. Klicka på namnet.

Personalbild

Ordförande
Oa HolfvePDF


Personalbild

Vice Ordförande
Torbjörn NilssonPDF

Närvaro under 2017: 79%

Styrelsen (10/10)
Risk- och Revisionsutskott (4/4)

Personalbild

Ledamot
Catharina SchlyterPDF

Närvaro under 2017: 80%

Styrelsen (8/10)

 

Ledamot
Jan LarssonPDF

Närvaro under 2017: 86%

Styrelsen (9/10)
Risk- och Revisionsutskott (3/4)

Personalbild

Ledamot
Gabriela KlothPDF

Närvaro under 2017: 86%

Styrelsen (9/10)
Risk- och Revisionsutskott (3/4)

Personalbild

Ledamot
Sture ÅtteråsPDF

Närvaro under 2017: 100%

Styrelsen (10/10)

Personalbild

Ledamot
Lina MarklundPDF

Närvaro under 2017: 100%

Styrelsen (10/10)

Personalbild

VD
Cecilia JeffnerPDF

Närvaro under 2017: 100%

Styrelsen (10/10)
Risk- och Revisionsutskott (4/4)

vVD
Andreas AuerPDF

Närvaro under 2017: 100%

Styrelsen (10/10)
Risk- och Revisionsutskott (4/4)

Personalbild

Arbetstagarrepresentant
Mathilda LindbergPDF
fr.o.m. april 2017

Närvaro under 2017: 63%

Styrelsen (7/10)

Arbetstagarrepr./suppleant
Sebastian Beinerfelt
fr.o.m. april 2017PDF

Närvaro under 2017: 38%

Styrelsen (3/10)

 

Personalbild

Arbetstagarrepr./suppleant
Linnea AlstrinPDF
fr.o.m. april 2017

Närvaro under 2017: 0%

Styrelsen (0/10)

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger