Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Ersättningspolicy

Syftet med denna policy är att styrelsen i Bergslagens Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder och principer för ersättningar till anställda i banken samt särskilt hur styrelsen ska styra, analysera, mäta, rapportera och ha kontroll över de risker som rörliga ersättningssystem kan medföra för banken, direkt (ekonomisk skada) eller indirekt (allmänhetens förtroende).

Policyn ska årligen och vid behov omprövas av styrelsen.

Bankens Styrelse beslutar årligen utifrån ett riskbaserat synsätt om nivåer för Resultatandelar, den enda eventuella rörliga ersättning som finns i banken.
Resultatandelarna bedöms enbart utifrån uppnådda kvalitetsmål samt bankens resultat efter kreditförluster enligt bankens uppsatta resultatmål. Om utbetalning sker finns detaljer om utbetalt belopp i bankens årsredovisning.

För 2016 utbetalades 10 000 kronor per heltidsanställd.
För 2017 utbetalades ett prisbasbelopp per heltidsanställd.

Mer information om aktuella ersättningar finns i Bergslagens Sparbanks årsredovisning.

Relaterade länkar


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger