Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Kontakt

Privatmarknad

Chefer

Yvonne Persson

Yvonne Persson

Privatmarknadschef
0581-880 14

Adam Kihlander

Adam Kihlander

Bitr. Privatmarknadschef
0581-880 11

Ola Anderberg

Ola Anderberg

Bitr. Privatmarknadschef
0581-884 51

Obokade ärenden/Kundtjänst

Karolina Axelsson

Karolina

Kundvärd
0581-880 00

Staff

Emelie Meriläinen

Kundvärd
0587-157 00

Alve Andersson

Kundvärd
0581-880 00

Bokad rådgivning - Privat

Tobias Jordhammar

Tobias Jordhammar

Privatrådgivare
0587-157 07

Ulrika Eriksson Norgren

Ulrika Eriksson Norgren

Privatrådgivare
0580-882 13

Karin Lööw

Karin Lööw

Privatrådgivare
0587-157 08

Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Privatrådgivare
0587-157 06

Lena Johansson

Lena Johansson

Privatrådgivare
0581-880 70

Jessica Norén

Jessica Norén

Privatrådgivare
0581-377 35

Anna Wernborg

Anna Wernborg

Privatrådgivare
0581-880 71

Neda Mohammad Barekzehi

Neda Mohammad Barekzehi

Privatrådgivare
0581-880 13

Moa Backteman

Moa Backteman

Privatrådgivare

0581-880 23

Private Banking

Helene Wiberg

Heléne Wiberg

Private Banker
0581-880 25

Annica Johansson

Annica Johansson

Private Banker
0581-880 65

Lars Berglund

Lars Berglund

Private Banker
0581-880 68

Henrik Mejsten

Henrik Mejsten

Private Banker
0581-880 62

Karin Blom

Karin Blom

Privatrådgivare
0581-880 28

Anton Kristensen

Anton Kristensen

Privatrådgivare
0581-377 32

Filip Gammelgård

Filip Gammelgård

Privatrådgivare
0587-157 04

Kundcenter/Bolånegrupp

Helena Olofsson

Helena Olofsson

Kundcenter
0581-880 00

Emelie Ragnarsson

Emelie Ragnarsson

Kundcenter
0581-880 00

Jenni Bengtsson

Kundcenter
0581-880 00

Kari Auren

Kari Aurén

Bolånegrupp
0581-880 00

Johanna Ekblad

Johanna Ekblad

Bolånegrupp
0581-880 00

Sara Johansson

Sara Johansson

Digital rådgivare
0581-880 00

Louise Ygdevik

Digital rådgivare
0581-880 00

Föräldraledig / Tjänstledig

Mathilda Lindberg

Mathilda Lindberg

Tjänstledig för studier

Gustaf Hedström

Tjänstledig för studier

Linnea Alstrin

Linnea Eklöw

Föräldraledig

Sabina Boström

Sabina Boström

Föräldraledig