Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Sponsring

Bergslagens Sparbank har en lång tradition av att på olika sätt stödja samhället där vi är verksamma. Vårt syfte är att främja en sund och hållbar finansiell situation för de många människorna och företagen. Att vara banken för de många innebär att vårt engagemang inom sponsring ska nå breda grupper i samhället, och vår sponsringsverksamhet spänner över såväl kultur, samhälle och idrott.

Vi tycker mycket om sponsring och vårt lokala engagemang gör att vi får många förfrågningar om sponsorsamarbete. Vi försöker fördela sponsringen på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt.

Vi har klara mål med vår sponsring. Vi vill verka som en positiv kraft i samhället genom vår lokala närvaro.

Vår sponsring ska:

 • vara affärsmässig och baseras på avtal mellan parterna
 • nå breda grupper i samhället
 • göra lokal nytta
 • stärka bilden av banken och vårt varumärke
 • riktas till verksamheter som delar bankens värderingar
 • hålla hög kvalité med seriösa partners
 • sträva efter balans mellan idrott, kultur och samhälle

Vi vill att sponsorsamarbetet ska innehålla mervärden för Bergslagens Sparbank genom till exempel:

 • att vi är kontoförande bank med helkundsförhållande
 • att bankens varumärke syns i er egen marknadsföring
 • att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till era medlemmar
 • att vi har rätt att omnämna er i vår marknadsföring

Vi vill undvika sponsring till:

 • enskilda individer
 • projekt där samband mellan projektet och Bergslagens Sparbank är svagt eller saknas.

Vi skriver inte heller sponsoravtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen.

Ansöka om sponsring

Varje enskilt bankkontor ansvarar för sponsringen i sitt upptagningsområde. Vill du ansöka om sponsring eller har du några frågor är du välkommen att kontakta det bankkontor som ligger närmast din verksamhet.


Relaterade länkar


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger