Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Välkommen att ansöka om bidrag

Stiftelsen skall genom bidrag främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur med lokal anknytning.

Vem kan söka?

Alla med anknytning till Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och/eller Storfors kommun. Stiftelsens område för bidragsverksamheten är huvudsakligen Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och Storfors kommun.

Hur du ansöker

Ansökan sker skriftligt och genom användande av ansökningsblanketten till höger eller genom egen formulerad ansökan. Även bilagor som styrker ansökan kan bifogas.

När du kan söka

Stiftelsens styrelse sammanträder vanligen fyra gånger per år då bidragsansökningar behandlas.
Kommande styrelsemöten med tillhörande sista ansökningsdag:

7 september 2017, ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 25 augusti 2017.

7 november 2017, ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 27 oktober 2017.

Riktlinjer

  • Stiftelsen skall i första hand stödja projekt för utvecklingsinsatser och nya idéer och ej löpande verksamhet eller krishantering. Breddverksamheter skall prioriteras.
  • Bidrag beviljas normalt ej till föreningars eller organisationers ordinarie verksamhet.
  • Studerandes ansökan om stipendier beviljas normalt ej.
  • Stiftelsen bedriver ej sponsorverksamhet med krav på motprestation utan lämnar endast bidrag.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger