Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Välkommen att ansöka om bidrag

Stiftelsen skall genom bidrag främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur med lokal anknytning.

Vem kan söka?

Alla med anknytning till Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och/eller Storfors kommun. Stiftelsens område för bidragsverksamheten är huvudsakligen Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och Storfors kommun.

Hur du ansöker

Ansökan sker skriftligt och genom användande av ansökningsblanketten till höger eller genom egen formulerad ansökan. Även bilagor som styrker ansökan kan bifogas.

När det gäller vår behandling av kunduppgifter enligt GDPR hänvisar vi till Bergslagens Sparbanks hemsida >>

När du kan söka

Stiftelsens styrelse sammanträder vanligen fyra gånger per år då bidragsansökningar behandlas.
Kommande styrelsemöten med tillhörande sista ansökningsdag:

12 februari 2019, ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 februari 2019

9 april 2019, ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 29 mars 2019.

Riktlinjer

  • Stiftelsen skall i första hand stödja projekt för utvecklingsinsatser och nya idéer och ej löpande verksamhet eller krishantering. Breddverksamheter skall prioriteras.
  • Bidrag beviljas normalt ej till föreningars eller organisationers ordinarie verksamhet.
  • Studerandes ansökan om stipendier beviljas normalt ej.
  • Stiftelsen bedriver ej sponsorverksamhet med krav på motprestation utan lämnar endast bidrag.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger