Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Sparbanksstiftelsen Bergslagen
- en aktör för ett blomstrande Bergslagen

Bergslagen, en bygd, präglad av sin storslagna historia om bergsmän och storbolag, nu på god väg in i en modern framtid med väl utbyggd lokal service.

Nu, liksom då, spelar naturen med sin mustiga blandning av skog, vatten och ängar en avgörande roll för livet i bygden. Från att ha varit livsviktiga naturresurser för den omfattande gruv- och bergshanteringen erbjuder bygden idag vackra och härliga naturupplevelser året om.

Sparbanksstiftelsen Bergslagen vill vara en aktiv deltagare i utvecklingen av bygden och genom bidrag främja verksamheter inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Bakgrund

Stiftelsen bildades i februari 2000 som en följd av att Bergslagens Sparbank ombildades till aktiebolag - Bergslagens Sparbank AB. Sparbankens tidigare verksamhetsområde inom Lindesberg och Ljusnarsberg kommuner utvidgades därmed med Nora kommun.

Under 2012 öppnade Bergslagens Sparbank AB även ett kontor i Storfors vilket sedermera innebär att även Storfors Kommun ingår i stiftelsens verksamhetsområde.

Den nya banken har sina rötter i Linde Sparbank, Nya Kopparbergs Sparbank, Fellingsbro Sparbank, Nora Sparbank samt Jordbrukskassan i Kopparberg, Nora, Lindesberg, Frövi, Fellingsbro och Ramsberg.

Stiftelsen äger samtliga aktier i Bergslagens Sparbank AB. Genom aktieutdelning från banken kan stiftelsen lämna ekonomiska bidrag till projekt som främjar sparbankens och bygdens utveckling.

Årsredovisning för stiftelsen kan erhållas på Bergslagens Sparbanks kontor eller hos stiftelsen.

Stiftelsens syfte

  • främja sparsamhet genom att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden
  • genom bidrag främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur med lokal anknytning

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger