Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Näringslivsutveckling

Som ett led i bankens samhällsengagemang deltar vi aktivt i näringslivsutvecklingen. Det är av oerhörd vikt att företagen får tillgång till det stöd, engagemang och uppmuntran de behöver för att utveckla sina verksamheter. Det kan gälla allt från att starta upp ett nytt företag till investering i eller omstrukturering av befintlig verksamhet. Oavsett så är det många parametrar och aktörer som berörs och det viktiga är att vi alla strävar åt samma håll.

Företagandet i Bergslagen

I varje kommun Bergslagens Sparbank finns i bjuder vi varje år in till ett möte med representanter från kommunen (kommunalråd, kommunchef, näringslivschef eller liknande) och representanter från näringslivet. Syftet med dessa möten är att tillsammans samtala kring hur vi kan förbättra och vidareutveckla företagandet i kommunen. Vi strävar hela tiden efter att sätta tydliga mål gällande tillväxt och näringslivsklimat för kommunerna. Med på dessa möten är också Arena för tillväxt som agerar motor i projektet.

Organisationer kopplade till näringslivet

Varje kontor är aktiva och drivande i de olika organisationer och föreningar kopplade till näringslivet som finns på respektive ort. Det är allt från köpmannaföreningar och organisationer som Företagarna eller Rotary till Handelskammaren och Nyföretagarcentrum. På så vis får vi, förutom möjligheten att bidra till vidareutveckling, också den lokala kännedomen och förståelsen som är så viktig för vårt uppdrag.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger