Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Arbetsmarknadskunskap

Barn och unga är vår framtid. Därför är Bergslagens Sparbank med och finasierar Handelskammaren Mälardalens projekt Arbetsmarknadskunskap. Det är en utbildning som visar på vilka utbildningar som leder till jobb.

Behovet av att få mer information om arbetsmarknaden inför sitt framtida yrkesval är stort hos högstadie- och gymnasieeleverna i länet. Många känner bara till ett par dussin olika yrken och vet inte hur, eller om, de ska studera vidare eller vad som är viktigt för att skaffa ett jobb efter gymnasiet.

I korta drag

  • Höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, vilket ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete.
  • Skapa en tidigare och tydligare matchning, där
  • 1) ungdomar väljer utbildningar som leder till jobb
  • 2) länets arbetsgivare får lättare att rekrytera rätt kompetens
  • Bidra till ökad kontakt och samverkan mellan skolor och arbetsgivare.
  • Fler ungdomar får förstärkt studielust och motivation tidigt.
  • Minska andelen arbetslösa ungdomar.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger