Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Ränteplaceringar

Räntemarknaden erbjuder en mängd olika intressanta placeringsalternativ för företag som aktivt vill hantera allt ifrån sin likviditet till sina långa placeringar. En ränteplacering kan variera mycket till sin karaktär. Längden på placeringen kan sträcka sig från en dag till 25 år och i vissa fall ännu längre.

Konstruktioner med olika räntebindningstider och längre eller kortare löptider är inte ovanliga. Ytterligare en aspekt på placeringen är vem som har givit ut papperet. Placeringar kan göras i papper som är utgivna av svenska eller utländska emittenter. Många internationellt verksamma företag lånar dessutom upp pengar på flera olika marknader och det kan därför finnas papper i flera valutor.

Beroende på utgivare (emittent) och dennes kreditvärdighet varierar avkastningen kraftigt. Svenska staten har av naturliga skäl en god kreditvärdighet och kan därför låna upp pengar billigt. Företags kostnad för upplåning varierar beroende på hur marknaden värderar företaget.

Så här fungerar räntor

I Sverige kvoteras oftast räntepapper med längre löptid än ett år med en så kallad effektiv årsränta. Räntepapper med kortare löptid än ett år kvoteras i enkel årsränta. En affärsbekräftelse erhålls per post. Likviddag är normalt två dagar på placeringar med kortare löptid kvar än ett år, för längre är det normalt tre likviddagar.

För att handla med räntepapper behövs en depå.

Exempel på olika ränteplaceringar

  • Bostadsobligationer
  • Certifikat
  • Företagsobligationer
  • Realobligationer
  • Ränteterminer
  • Statsobligationer
  • Statsskuldväxlar

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger