Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2014-12-19

Hushållens ekonomi 2015

Det är fortfarande osäkert hur hushållens ekonomi blir under 2015. Med stundande nyval och eventuell tilläggsbudget kan förutsättningarna ändras under året. Säkert är att reallönerna ökar och att räntorna är lägre än för ett år sedan. De med arbete får det bättre - särskilt de som har bolån. Det ser inte lika ljust ut för pensionärerna enligt den senaste prognosen från vår samarbetspartner Swedbank Privatekonomi.

Med ett nyval i mars och en eventuell tilläggsbudget i samband med Vårpropositionen är det svårt att förutse hur hushållens ekonomi kommer bli nästa år. Men alliansens budget som röstades igenom i Riksdagen i början av december innebär inga förändringar som påverkar hushållen. Ett undantag är studenten som kommer att kunna ta 1 000 kronor mer i studielån per månad.

Mer än var fjärde kommun höjer skatten nästa år, vilket naturligtvis kommer att påverka hushållens ekonomi. Den genomsnittliga kommunalskatten inklusive kyrkoavgift ligger på 33,23 procent 2015, jämfört med 33,10 procent 2014. De kommuner som höjer skatten utgör 39 procent av befolkningen, vilket innebär att många kommer att betala mer av sin inkomst i skatt.

Löntagare med bolån vinnare

Lägre priser och löneökningar på knappt tre procent gör att de som har ett arbete får mer kvar i plånboken nästa år. Hyrorna förväntas öka med drygt en procent och räntorna är lägre än vid samma tidpunkt förra året.

Ett enpersonhushåll utan barn får till följd av reallöneökningarna knappt 400 kronor mer kvar efter nödvändiga utgifter är betalda varje månad. En ensamstående med två barn får det också bättre. Inkomsten ökar, men till följd av det kan i stället bostadsbidraget minska. I vårt exempel innebär det drygt 200 kronor mer i plånboken för en ensamstående med barn.

- Äger man sin bostad gör de lägre räntorna läget ännu mer gynnsamt jämfört med om man hyr sitt boende, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna. En tvåbarnsfamilj i småhus får 1 400-2 000 kronor mer kvar att leva på jämfört med i januari 2014. Motsvarande familj i en hyreslägenhet får drygt 800 kronor mer i plånboken.

Inte lika ljust för pensionärer

Garantipensionen höjs något efter årsskiftet, från 8 071 till 8 089 kronor.

- Trots den lilla höjningen av garantipensionen blir det tuffare för garantipensionärerna, fortsätter Arturo Arques. Högre hyror gör att det blir mindre kvar i plånboken för de pensionärer som enbart har garantipension och bor i hyresrätt. Enligt Swedbank Privatekonomi får de 80 kronor mindre kvar per månad 2015.

Inkomstpensionerna höjs med en procent. För ett pensionärspar med inkomst- och tjänstepension innebär det drygt 200 kronor mer i pension. Om de bor i en hyreslägenhet äts en del av det upp av högre hyra, så till slut blir det 60 kronor mer kvar efter att de nödvändiga utgifterna är betalda.

Till följd av ett något högre prisbasbelopp 2015 höjs studiemedlen, föräldra- och sjukpenningen. Höjningarna är dock marginella. Dessutom innehåller budgeten för 2015 en höjning av studielånet med 1 000 kronor per månad.

Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas från 12 000 till 1 800 kronor per år. Fastighetsavgiften höjs med 150 kronor till max 7 262 kronor per år.

Förändringar som uteblir

Till följd av att alliansens budget röstades igenom i Riksdagen i början av december uteblir de förändringar som regeringen hade aviserat. Det gäller bland annat:

  • Höjd skatt på inkomster över 50 000 kronor, genom avtrappning av jobbskatteavdraget
  • Begränsad uppräkning av skiktgräns för statlig inkomstskatt
  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Höjd ersättning för arbetslösa
  • Höjt bostadstillägg för pensionärer
  • Höjt underhållsstöd

Ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen förblir alltså oförändrad. Det innebär att arbetslösa i relation till de med arbete halkar efter ännu mer.

Mer information

Ta del av hela analysen >>PDF

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger