Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.


Fler behöver spara mer

Många är duktiga på att spara men ändå har nästan var femte har en buffert på mindre än 10 000 kronor och drygt hälften har inte råd att öka sitt sparande. De flesta av spararna sparar till oförutsedda utgifter men drygt hälften sparar inte för att klara en längre tids sjukdom eller arbetslöshet. Det visar Swedbank och Sparbankernas undersökning över svenska hushålls sparande.

Sparande är en nödvändig del i de flesta hushålls ekonomi. Hur och varför man sparar skiljer sig åt, men generellt kan man säga att man trygghetsparar eller sparar för nöjes skull. Oftast gör man en kombination av båda.

Många har ett buffertsparande för att klara oförutsedda utgifter men var tredje har mindre än 50 000 kronor att ta av ifall något skulle hända. Knappt var femte har inget alls eller mindre än 10 000 kronor i sparande. Bland ensamstående, långtidssjukskrivna och arbetslösa är det ännu fler som har ett lågt sparkapital.

-Det innebär att många tar en risk som kan få stora konsekvenser för hushållets ekonomi om något oväntat händer. Dessutom uppger drygt hälften att de vill öka sitt sparande, men inte alla har råd. Det är fler som uppger att de inte har råd än som har det. Och inte helt oväntat är det de med snävare ekonomiska ramar som har svårare att spara mer, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Långtifrån alla sparar regelbundet, var tredje gör inte det. De med lägre disponibel inkomst, såsom unga, ensamstående och pensionärer, är de som i mindre utsträckning sparar regelbundet.

Oförutsedda utgifter och trygghetssparande

De flesta sparar för att klara oförutsedda utgifter, det vill säga man sparar ihop till en buffert för att klara sig om något skulle hända. Semester och livet som pensionär är också något som många sparar till. Har man mindre ekonomiska marginaler är sparandet sannolikt mer inriktat på det som uppfattas som mest nödvändigt. Det är till exempel fler bland de äldre och bland dem med högre inkomst som sparar till livet som pensionär.

Det är också oroväckande många, över 60 procent, som inte säkrar sin ekonomi och sparar inför om man skulle bli arbetslös eller långtidssjuk. Det innebär att många riskerar att stå utan buffert om deras disponibla inkomst skulle minska drastiskt.

-Många har en inkomstbortfallsförsäkring via fack och arbetsgivare, men de som inte har det riskerar ett stort ekonomiskt bortfall. Det är viktigt att ta reda på hur ens egen ekonomi kan förändras vid en förändrad livssituation.

Mer information

Ta del av hela analysen nedan:

Svenskarnas sparande 2014PDF

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger