Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kommentar kring budgetpropositionen

Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer, då stödet höjs och skatten på pensioner sänks. Dessutom höjs bostadstillägget för pensionärer. Många löntagare får däremot skattehöjningar 2015.

 - För löntagare med vanliga löner innebär budgeten ingen större förändring. De med högre löner kommer att få betala mer i skatt, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Jobbskatteavdrag och skiktgräns

Jobbskatteavdraget trappas av på inkomster över 50 000 kronor per månad. Det innebär att de som tjänar mer än det får betala mer i skatt.

Den nedre skiktgränsen räknas upp med enbart förändringen i KPI (konsumentprisindex) i stället för med förändring i KPI+2 procentenheter. Skiktgränsen styr vid vilken inkomst man börjar betala statlig inkomstskatt. Med den här förändringen kommer fler betala statlig inkomstskatt än om uppräkningen hade gjorts som tidigare.

För en inkomst på 60 000 kronor per månad ökar skatten med drygt 220 kronor per månad. För en inkomst på 80 000 kronor är skattehöjningen drygt 820 kronor per månad.

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för de som har fyllt 65 år höjs. Skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomst och pension försvinner helt för inkomster upp till 120 000 kronor per år. Även skatten på pensionsinkomster upp till 240 000 kronor per år sänks. En garantipensionär som 2015 får 8 100 kronor per månad kommer att få betala drygt 180 kronor mindre i skatt varje månad.

Höjt bostadstillägg för pensionärer (BTP)

Bostadstillägget för pensionärer föreslås att det höjs från 93 procent av boendekostnaden + 170 kronor till 95 procent av boendekostnaden + 170 kronor. En garantipensionär med en hyra på strax under 5 000 kronor per månad får knappt 100 kronor mer i bostadstillägg efter höjningen.

 - Tillsammans med den sänkta skatten innebär det knappt 300 kronor mer i plånboken för en garantipensionär, en inte obetydlig summa om man har små marginaler, säger Arturo Arques. Det här berör hela 90 000 personer, som får sin inkomst enbart från garantipension.

Höjt underhållsstöd

Regeringen föreslår en höjning av underhållsstödet med 300 kronor per barn och månad. Ett relativt stort tillskott för många ensamstående föräldrar. En ensamstående med två barn och underhållsstöd för dem får 600 kronor mer att röra sig med varje månad.

Höjd ersättning vid arbetslöshet

Taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs de 100 första dagarna från 18 700 till 25 000 kronor. Ersättningen är 80 procent av inkomsten upp till taket. Takhöjningen innebär alltså en höjning av den maximala ersättningen från 14 960 till 20 000 kronor för en arbetslös under den perioden. Den som är arbetslös och har en inkomst över taket får till följd av det 3 200 kronor mer i plånboken varje månad.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år 2015 för att slopas helt 2016.

Ta del av hela analysen:

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger