Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kommentar om skatteförslag från nya regeringen

Den nya regeringen har lämnat några skatteförslag på remiss. Dessa innebär bland annat att de som arbetar och tjänar över 50 000 kronor per månad får betala mer i skatt och pensionärer får betala mindre i skatt. Regeringen vill även begränsa avdragsrätten för privat pensionssparande.

För hushållens del handlar förslagen bland annat om en nedtrappning av jobbskatteavdraget, en begränsning av uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt och en sänkning av skatten för pensionärer. Den nya regeringen vill också begränsa avdragsrätten för privat pensionssparande och höja vissa punktskatter bland annat på snus och cigaretter.

Jobbskatteavdrag och skiktgräns

Jobbskatteavdraget trappas av på inkomster över 50 000 kronor per månad. Det innebär att de som tjänar mer än det får betala mer i skatt.

Den nedre skiktgränsen räknas upp med enbart förändringen i konsumentprisindex (KPI) i stället för med förändring i KPI+2 procentenheter. Skiktgränsen styr vid vilken inkomst man börjar betala statlig inkomstskatt. Med den här förändringen kommer fler betala statlig inkomstskatt än om uppräkningen hade gjorts som tidigare.

För en inkomst på 60 000 kronor per månad ökar skatten med drygt 220 kronor per månad. För en inkomst på 80 000 kronor är skattehöjningen drygt 820 kronor per månad.

- Effekten av en högre skatt för höginkomsttagare ska inte underskattas. Det finns många ensamstående föräldrar med höga boendekostnader och pressad ekonomi. Kommer dessutom krav på snabbare amortering, kan effekten bli kännbar, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för de som har fyllt 65 år höjs. Skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomst och pension försvinner helt för inkomster upp till 120 000 kronor per år. Även skatten på pensionsinkomster upp till 240 000 kronor per år sänks.

- En garantipensionär som 2015 får 8 100 kronor per månad kommer att få betala drygt 180 kronor mindre i skatt varje månad, en liten men inte obetydlig summa för en garantipensionär med små marginaler, säger Arturo Arques.

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privat pensionssparande sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år.

- En förändring som riskerar att minska det egna pensionssparandet vilket är olyckligt. Många behöver komplettera den allmänna pensionen och tjänstepensionen med ett eget pensionssparande, säger Arturo Arques.

Punktskatten på tobak höjs. För till exempel cigaretter höjs skatten med 6 procent och för snus med 12 procent. Ett paket cigaretter som nu kostar 55 kronor kommer efter höjningen att kosta drygt 57 kronor. Priset för ett paket portionssnus höjs från 43 till drygt 44 kronor.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger