Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kommentar kring sänkt reporänta

Riksbanken meddelade i dag den 3 juli att man sänker reporäntan med 0,5 procentenheter till 0,25 procent, mot bakgrund av att inflationen blivit lägre än väntat och inflationstrycket bedöms förbli lågt. Även räntebanan revideras ned påtagligt. Först i slutet av 2015 väntas reporäntan höjas.

- Beslutet var något överraskande eftersom de flesta väntat sig en sänkning på 0,25 procentenheter. Effekten blev lägre marknadsräntor och svagare krona, säger Arturo Arques, privatekonom hos vår samarbetspartner Swedbank.

Riksbanken konstaterar att den ekonomiska utvecklingen i omvärlden förväntas successivt förbättras. Samtidigt är det globala inflationstrycket lågt och prognosen för styrräntorna i omvärlden har reviderats ner.

Vad gäller Sverige så ser Riksbanken att konjunkturen fortsätter att stärkas genom en stark hushållssektor och ökande bostadsinvesteringar. När efterfrågan i omvärlden tar fart ökar även tillväxten i de mer exportberoende delarna av näringslivet.

Risk för ökad skuldsättning

Men samtidigt som konjunkturen stärkts så är inflationen låg och utfallen har blivit lägre än förväntat. Riksbanken sänker därför reporäntan till 0,25 procent, samtidigt som man sänker räntebanan. Först i slutet av 2015 bedömer Riksbanken att det är lämpligt att börja höja reporäntan, som i slutet av 2017 väntas uppgå till drygt 2 procent.

- Riksbanken förväntar sig att detta beslut ska leda till en högre efterfrågan i hela ekonomin och en högre inflation men också att inflationsförväntningarna landar på runt 2 procent. Samtidigt varnar Riksbanken för att beslutet kan leda till en ökad skuldsättning bland hushållen.

Hur du som har bolån bör agera framöver beror på vilka förutsättningar du har i övrigt.

- Kunder med stora rörliga lån och små marginaler i hushållsekonomin har nu ett gyllene tillfälle att amortera, nu när det skapas extra utrymme för det. För de som tar nya lån och saknar stora marginaler kan det vara klokt att välja en högre andel bundna lån,

Mer information

Ta del av Riksbankens pressmeddelande samt en webbsändning där Anna Felländer, chefekonom på Swedbank, kommenterar sänkningen nedan:

Riksbankens reporäntebesked, 3 juli 2014 (riksbanken.se)

Anna Felländer: ”Det är jättemjukt” (di.se – OBS använd Chrome-webbläsaren!)


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger