Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar: Fortsatt tro på Europa

Försvagad Euro och sjunkande långa räntor i Europa samt dämpad framtidstro hos industrin men ökad optimism hos hushållen i Sverige. Dessutom positiva inköpschefsindex i Japan och Kina, två marknader som i övrigt fortsätter att ha problem.

Under veckan som gått noterades svaga börsnedgångar på de utvecklade ländernas finansmarknader och i de mer problemtyngda EMU-länderna steg långa räntorna. Bakgrunden är en svag euro och osäkerhet inför EU-valet. Marknadens förväntningar på en räntesänkning har stärkts.

- Vi förväntar oss att ECB sänker räntan med 0,15 procent vid sitt nästa möte i juni, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på vår samarbetspartner Swedbank. Dessutom kan det bli någon form av kvantitativa lättnader, troligen negativ inlåningsränta för bankerna.

- Sådana åtgärder kommer troligen att stärka de europeiska aktiemarknaderna, som redan nu ligger bättre till värderingsmässigt än både Sverige och USA, fortsätter Sara. Det motiverar en fortsatt övervikt i Europa.

Plus och minus i Sverige

I Sverige visar Konjunkturbarometern att framtidstron i industrin sjönk kraftigt i maj. Med ökade lager och nedjusterade produktionsplaner sjönk index mer än marknadens förväntningar. Något som resulterade i sjunkande långa räntor. Däremot ökade hushållens optimism om framtiden efter en nedgång i april.

Rapporter om arbetsmarknaden visar att sysselsättningen i Sverige fortsätter att öka men samtidigt ökar också arbetslösheten, något som förklaras av att arbetskraften växer på grund av öka befolkning samt att allt fler söker jobb. Arbetslösheten ligger nu över Riksbankens prognoser, vilket ökar sannolikheten för en räntesänkning i juli.

Kina och Japan

Kina och Japan rapporterar ökade inköpschefsindex för industrin, även om de fortfarande ligger under 50, vilket indikerar fortsatt avmattning. Japan har även ett allt större underskott i handelsbalansen, till stor del på grund av dyr elimport.

I Kina blir problemen i fastighetssektorn allt tydligare. Fastighetspriserna sjunker kraftigt och en del kreditvärderingsinstitut har sänkt sina betyg för den kinesiska fastighetssektorn.

- Vi har sedan tidigare en lägre tillväxtprognos för Kina än vad de själva uppger, säger Sara. Förutom att få ordning på fastighetssektorn måste Kina försöka strukturera om den stora exporten till utlandet till större inhemsk konsumtion, avreglera valutan och få bättre kontroll över sina investeringar.

- Så även om inköpschefsindex överraskar positivt är problemen i Kina långt ifrån över. De kommer att behöva vidta åtgärder under en lång tid framöver för att få ordning på sin ekonomi, avslutar Sara.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger