Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Tips inför deklarationen 2014

Deklarationsblanketterna är på väg och den 15 april ska alla ha fått sina blanketter. – En av nyheterna i årets deklaration är att schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad har höjts från 21 000 till 40 000 kronor, berättar Maria Ahrengart, privatekonom hos vår samarbetspartner Swedbank.

Deklarationsblanketterna är på väg och den 15 april ska alla ha fått sina blanketter. – En av nyheterna i årets deklaration är att schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad har höjts från 21 000 till 40 000 kronor, berättar Maria Ahrengart, privatekonom på Swedbank.

Från och med den 20 mars går det att deklarera elektroniskt. För att få pengar till midsommar ska deklarationen lämnas in via internet, mobil, sms eller telefon senast 5 maj. Nytt för i år är att 5 maj gäller som senaste deklarationsdag även för personer som är bosatta utomlands. Slutskattebeskeden skickas sedan ut någon gång mellan juni och december.

En annan nyhet är att ett så kallat investeraravdrag införts från och med den 1 december 2013. Det tillämpas på investeringar gjorda efter den 30 november 2013. Investeraravdraget innebär att privatpersoner som köper andelar i ett företag av mindre storlek, antingen när det bildas eller vid en nyemission, kan få dra av hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Samma gäller vid köp av andelar i så kallade lagerbolag.

Att tänka på

Nedan följer några tips inför årets deklaration:

  • Skatten för fondinnehav betalas från och med i år in av fondspararen själv istället för att skatt tas ut av fondbolaget. 0,4 procent av värdet vid årets ingång redovisas som inkomst av kapital. Drygt 3 miljoner personer har en schablonintäkt för fondandelar förtryckt i deklarationen. Den som inte har annan inkomst behöver inte deklarera. Det räcker att betala in den skatt som finns beräknad i deklarationen. 
  • Även innehav på den nystartade sparformen investeringssparkonto hamnar under inkomst av kapital i deklarationen genom att en schablonintäkt beräknas och beskattas med 30 procent. Schablonintäkten står redan angiven i deklarationen. Den är lika med kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan 30 november året före (1,49 procent för årets deklaration). 
  • Kapitalinkomster under 200 kronor per år är skattefria. 
  • Nedre gränsen för avdrag för resor till och från arbetet är 10 000 kronor. 
  • Skatteminskning på gåvobelopp till ideell verksamhet är möjlig till 25 procent av gåvans värde, upp till 6 000 kronor. På ett år kan det bli högst 1 500 kronor i minskad skatt. Krav för skatteminskningen är att det minsta gåvobeloppet per gång är 200 kronor och per år 2 000 kronor. 
  • Näringsidkare med enskild firma och ägare till skogs- och lantbruksfastigheter kan få tillbaka på skatten före midsommar om deklarationen görs med e-legitimation. 
  • Utbetalningar under 2 000 kronor betalas inte längre ut med utbetalningskort. För att få utbetalningen automatiskt måste konto till Skatteverket anmälts annars står pengarna kvar på skattekontot.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger