Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar: Statistik bekräftar fortsatt återhämtning

Inköpschefsindex för februari har rapporterats från både USA, Kina, Europa och Sverige. Siffrorna visar framför allt på en fortsatt positiv utveckling i eurozonen och en tydlig avmattning i kinesisk ekonomi. Återhämtningen i USA fortsätter om än i måttlig takt.

Arbetsmarknadsstatistiken från USA visar att marknaden utvecklas som förväntat och allt talar för att Federal Reserve fortsätter att minska sina stödköp av obligationer som planerat. Inköpschefsindex för industrin var över förväntan, 53,2 jämfört med 51,3 i januari. Däremot var motsvarande siffra för tjänstesektorn lägre än i januari.

Avmattning i Kina

I Kina sjönk inköpschefsindex för industrisektorn till den lägsta nivån på sju månader och noteras nu till 48,5, vilket är ett tecken på avmattning. Grovt kan man säga att en siffra över 50 indikerar tillväxt medan en siffra under 50 indikerar avmattning i ekonomin. Februariindexet för tjänstesektorn ligger något över 50 och över marknadens förväntningar. Sämre inhemsk efterfrågan, tillsammans med svagare efterfrågan från utlandet, innebär att det är tveksamt om Kina kommer att uppnå sitt tillväxtmål på 7,5 procent för 2014. 
- Lägger vi dessutom till de geopolitiska problemen i Ryssland ger det ytterligare stöd för vår undervikt i Tillväxtmarknader, konstaterar Sara Arfwidsson, marknadsstrateg hos vår samarbetspartner Swedbank.

I Sverige sjönk inköpschefsindex för industrin från januari till februari, men ändå mindre än marknaden förväntat sig. Däremot ökade motsvarande index för tjänstesektorn, något som också var bättre än förväntat. Sammantaget tyder statistiken på en fortsatt återhämtning.

Europa över förväntan

I euroområdet ökade inköpschefsindex för både industrin och tjänstesektorn, något som var över marknadens förväntningar. Indexet för tjänstesektorn var det högsta sedan juni 2011 och över förväntan även i länder som Frankrike och Italien.
- Statistiken ger stöd för vår fortsatta övervikt i Europa, konstaterar Sara.

Europeiska Centralbanken valde att låta räntan vara oförändrad vid sitt möte i torsdags. Samtidigt gavs tydliga besked om att ECB är beredda att stötta ekonomin ytterligare om det visar sig behövas. Efter beskedet sjönk räntorna på 10-åriga statsobligationer i de problemtyngda länderna. Skillnaden mellan spanska och tyska räntor är nu den lägsta på åtta år.

Relaterade länkar

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger