Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Tillväxt i fokus vid Bergslagens Ekonomiska Läge

- Ta situationen och förhållandena på allvar, men ta också vara på de förutsättningar som finns, sa Karin Andersson från konsultföretaget Kairos Future vid Bergslagens Ekonomiska Läge. Det blev hennes avslutande råd till Bergslagens beslutsfattare om vad som måste påbörjas nu, för att nå en framtida tillväxt och utveckling i Bergslagskommunerna. 

Exempelbild

Bergslagens Sparbank hade mönstrat flera framstående debattörer och föredragshållare inom global utveckling och ekonomi till Bergslagens Ekonomiska Läge som gick av stapeln den 2 oktober i Lindesberg Arena. Konventet är det första i sitt slag och en del av bankens aktiva samhällsengagemang. Tidigare har banken tagit initiativ till Entreprenörskap i skolan, Drömjobbet och AMK, Arbetsmarknadskunskap.

- Vi ser det här som ett startskott till samarbete och samverkan för en utveckling av Bergslagen och en starkare tillväxt i regionen, sa Bergslagens VD Cecilia Jeffner.

Till arenan kom det under torsdagen över 300 personer, främst från kommunerna där banken har sin verksamhet, dvs. Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Storfors. Här blandades representanter från näringslivet och från skolans värld - både elever och lärare – tillsammans med kommuntjänstemän, politiker och flera intresserade privatpersoner.

På bankens uppdrag har Kairos Future tagit fram en rapport som sätter in bankens fyra verksamhetskommuner i ett globalt med framförallt i ett regionalt perspektiv. Bland annat pekar rapporten på hur de fyra Bergslagskommunerna förhåller sig i jämförelse med utvecklingen i de så kallade T-centra.

Den globala utvecklingen
Dagen inleddes dock av Staffan Landin, skribent och föreläsare som talade om den globala världen ur ett befolknings- och fattigdomsperspektiv. Landin samarbetar med Hans Rosling och han använde också Roslings uppmärksammade rörliga bubbeldiagram, Gapminder, under sin föreläsning.

- En uppdelning av världen, som den från femtiotalet, i U-länder och I-länder är idag helt fel. Idag är inkomstutvecklingen snabbare än befolkningsutvecklingen. Fattigdomen minskar, medellivslängden är över 65 år i de flesta länder och barnadödligheten minskar hela tiden. Och idag börjar nio av tio av världens barn skolan.

Det ekonomiska läget – från globalt till lokalt
Nästa föreläsare att äntra scenen var samhällsdebattören, ekonomen och tidigare politiskt sakkunniga Sandro Scocco. Han uppehöll sig kring förhållandet produktivitet, löneinflation och total löneökning och hur det påverkar ett lands ekonomiska utveckling och tillväxt.

- Det måste finnas en balans mellan produktivitet och konsumtionsmönstrer.

Med det menar Scocco att man måste tillåta att lönerna i Europa ökar, på det sättet ökar också konsumtionen och vi får en hälsosam utveckling av produktiviteten. I sitt anförande varnade han också för en begynnande fastighetsbubbla.

- Fastighetspriserna är för höga och vi har en påtagligt övervärderad fastighetsmarknad. Det blir vi varse om en vacker dag! Och privata skuldbördan i Sverige är högre än den i Grekland.

Samtidigt, menar han, att utlåningen till företagen är alldeles för låg.

Hur förändras omvärlden – och hur påverkar det oss?
Efter lunch var det då dags för dagens huvudnummer. Karin Andersson från det internationella konsult- och analysföretaget Kairos Future har på bankens uppdrag analyserat Bergslagskommunernas position i samhället och på den regionala marknaden. I analysen identifieras också de förutsättningar som kan bli avgörande för att nå en framtida tillväxt i de fyra kommunerna.

I Sverige finns det tre stora så kallade T-centra, Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa kompletteras av flera mindre T-centran, dit bland andra Örebro och Karlstad hör. Omkringliggande orter förhåller sig på olika sätt till dessa T-centra, genom att människor i allt större utsträckning antingen bor eller jobbar i ett T-centra. Rapporten visar att Nora, Lindesberg och även Ljusnarsberg under de senaste decennierna närmar sig Örebro allt mer. För Storfors kommun, som ligger mitt emellan Örebro och Karlstad, är tendensen mer otydlig.

Rapporten talar också mycket om att varje kommun har någon form av specialitet, de två vanligaste är att kommunen är boendespecialiserad eller har en specialisering åt arbetet. Andra exempel är Åre som har sin specialitet runt besöksnäringen och Strömstad som orienterat sig som handelsstad. Nora och Storfors är tydliga boendekommuner, medan Lindesberg överväger åt arbete. I Kopparberg är man tämligen isolerade och har ingen tydlig specialisering, utan lever mer utifrån att ”göra allt själv”.

Ett tydligt budskap som Karin Andersson förmedlade till de närvarande var att samarbete är viktigt och att man inom en region måste hitta samverkansformer där var och en gör rätt säker. Specialisering är en och att lyfta unika dragningskrafter en annan.

- Det är nödvändigt att hitta sin roll i det större sammanhanget, och skapa en plats utifrån det.

Andra faktorer som påverkar är kunskapsnivån. Ett högt kunskapskapital är tillsammans med regional samverkan tydliga framgångsfaktorer. Här pekar Karin Andersson på att kunskapsnivån i Bergslagskommunerna generellt ligger på för låga nivåer.

Karin Andersson slutade sitt anförande med att än en gång betona vikten av samarbete och samverkan, och att göra det utåtriktat, utanför sitt eget närområde.

Lugn paneldebatt
Eftermiddagspasset avslutades med en paneldebatt där dagens moderator Willy Silberstein fick chansen att ställa frågor till en panel bestående kommunpolitikerna Anders Ceder (S) Lindesberg, Solweig Oscarsson (S) Nora, Ewa-Leena Johansson (S) Kopparberg, Hans Jildesten (S) Storfors, Regionförbundets Magnus Persson och bankens VD Cecilia Jeffner.

En enig panel menade att en framtida samverkan inom regionen, mellan kommunerna och mellan kommunerna och näringslivet är nödvändigt. Den har av olika anledningar inte alltid fungerat bra men slutsatsen för dagen var att så måste ske nu.

- Mer dialog och samverkan med Örebro Universitet, eftersökte Magnus Persson.
- Vi måste ha näringslivet med oss, betonade Jildesten.
- Det är inte kommunal kompetens att rädda sig själv, ironiserade Ceder med anledning av förvaltningsrättens beslut att inte tillåta Nora kommun att ingå i Tillväxtkassan.

Vinner mest!
Dagens sista föreläsare blev Christer Olsson som coachade och inspirerade deltagarna och under rubriken Den som vill mest vinner! fick de flesta att förstå att med sunt förnuft kommer man oftast väldigt långt. Det hela avslutades sedan med att banken bjöd alla medverkande på middag och magisk underhållning av Niclas Jacobsson.

Vi tackar alla deltagare och närvarande för en mycket givande dag! Har du några frågor eller kommentarer kring dagen är du välkommen att höra av dig till oss på banken.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger