Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Så blir din ekonomi 2014

2013-11-20

Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år. Mest får de med jobb. Det visar Institutet för Privatekonomis prognos över hushållens ekonomi 2014.

För dig som har jobb så förväntas det bli lägre skatt nästa år – dels genom det femte jobbskatteavdraget som ger 150-340 kronor mer i månaden, dels till följd av höjd brytpunkt. I snitt väntas lönerna öka med drygt 3 procent, mellan januari 2013 och januari 2014. Under samma period beräknas priserna vara i stort sett varit oförändrade. Från årsskiftet är arbetslöshetsavgiften till a-kassan lika för alla, vilket också bidrar till en högre disponibel inkomst då de flesta får en sänkt a-kasseavgift.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Har man en inkomst över brytpunkten för statlig skatt kan det bli ännu mer. För en inkomst på 40 000 kronor per månad sänks skatten med 690 kronor, inklusive jobbskatteavdrag. Hushåll med bolån får något mer kvar i plånboken än de som bor i hyresrätt. Det beror på att räntorna förväntas vara relativt oförändrade jämfört med januari 2013 samtidigt som hyrorna tros stiga 1,5-2 procent.

Lite sämre för pensionärer
För pensionärerna ser det inte fullt lika ljust ut. Inkomst- och tilläggspensionerna sänks med 2,7 procent. Det beror på att bromsen i pensionssystemet åter slår till i och med att skulderna i systemet ökar mer än tillgångarna. Så trots den sänkta skatten för pensionärer på 90-110 kronor per månad får många mindre att röra sig med. För ett pensionärspar i hyreslägenhet kan det handla om drygt 400 kronor mindre i månaden.

Även garantipensionen sänks, med 0,2 procent, vilket motsvarar 20 kronor, till följd av det sänkta prisbasbeloppet. Sänkt pension och högre hyra gör att en pensionär med garanti-pension får ett något högre bostadstillägg. Så totalt går garantipensionären i exemplet ändå med plus på knappt 100 kronor per månad.

Pensionärer med bostadstillägg (BTP) som arbetar kan glädjas åt att en inkomstgräns införs vid beräkningen av bidraget. En pensionär med BTP kan ha en arbetsinkomst på 24 000 kronor per år utan att BTP minskas. Med en pension på 9 000 kronor och en arbetsinkomst på 2 000 kronor per månad innebär det en förbättring med 620 kronor per månad.

Studenter, föräldralediga och sjuka
För studenter innebär det sänkta prisbasbeloppet att studiemedlen sänks med 20 kronor till 9 004 kronor per fyraveckorsperiod. Den maximala föräldrapenningen och sjuk-penningen sänks också, till 708 respektive 944 kronor per dag, vilket endast motsvarar en sänkning på 2 kronor.

Ta del av hela prognosen ovan till höger.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger