Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Långsammare höjningar av räntorna

24 oktober 2013

Riksbanken meddelade idag att reporäntan lämnas oförändrad på 1,0 procent. Riksbanken står fast vid prognosen om att reporäntan väntas höjas först mot slutet av 2014. Ett råd från Institutet för Privatekonomi är att passa på att amortera medan räntorna fortfarande är låga.

Riksbanken skriver i dagens besked att den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden, sedan en tid, har varit ungefär i linje med deras prognoser. I euroområdet finns tecken på att en förbättring har inletts och i USA fortsätter återhämtningen. Samtidigt återstår fortfarande stora utmaningar.

Gradvis ökad tillväxt

Man menar att återhämtningen i omvärlden bidrar till ljusare utsikter för Sveriges ekonomi. Förtroendet hos hushåll och företag har successivt stigit samtidigt som det skett en viss förbättring på arbetsmarknaden. Låga räntor och en expansiv finanspolitik skapar förutsättningar för en starkare konsumtion. Tillväxten väntas bli högre, vilket innebär att sysselsättningen stiger snabbare och arbetslösheten sjunker.

Riksbanken konstaterar vidare att reporäntan behöver vara fortsatt låg för att stödja konjunkturuppgången och bidra till att inflationen stiger mot 2 procent. Därför lämnas reporäntan oförändrad på 1 procent. Reporäntan behöver vara kvar på denna låga nivå tills dess att konjunkturen är starkare och inflationen stiger. Liksom tidigare väntas reporäntan höjas först mot slutet av 2014.

- Den tidigare positiva tron på en snabbare återhämtning av den ekonomin har dämpats. Swedbank skjuter i sin prognos därför fram en första höjning av reporäntan till september nästa år. Riksbanken tror att den kommer först i slutet av nästa år. I båda prognoserna följer därefter fortsatta höjningar och räntan väntas stiga på sikt, säger Erika Pahne, ekonom, Institutet för Privatekonomi.

Bra läge att amortera

Dagens besked pekar på en låg rörlig ränta ännu ett år.

- Den korta boräntan på tre månader ligger kvar på en mycket låg nivå, vilket naturligtvis gynnar bolåntagare som valt rörlig ränta. De bundna räntorna väntas stiga, men långsammare än tidigare förväntningar. Vårt råd är att passa på att amortera. Har man inte råd att amortera, med dagens låga ränta har man knappast bättre råd när räntan stiger.

Riksbanken skriver vidare att riskerna förknippade med hushållens skulder antas bli mindre nu när Finansinspektionen får ansvaret för de så kallade makrotillsynsverktygen i Sverige, Det kommer att påverka förutsättningarna för penningpolitiken, men hur mycket och hur snabbt är svårt att avgöra.

- Finansinspektionens nya förslag på en stärkt amorteringskultur innebär att alla låntagare med nya lån ska föreslås en individuell amorteringsplan. Syftet är att minska de finansiella riskerna för såväl det enskilda hushållet som samhällsekonomin i stort, säger Erika Pahne.

Framöver handlar det om att tänka långsiktigt.

– Det gäller att ha råd med sin skuld även när ekonomin försvagas. En målbild för den som vill bo kvar borde vara att som pensionär ha kommit ner till en 50 procentig belåningsgrad, alternativt att ha ett kompletterande sparkapital. Dessutom kommer skulden inte urholkas lika mycket med en framtida lägre inflation, säger Erika Pahne.

Ta del av Institutet för Privatekonomis ränteanalysPDF

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger