Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2016-08-25

Ny undersökning visar att majoritet av unga oroar sig för sitt framtida boende

Två tredjedelar av unga mellan 16 och 34 år oroar sig för sitt framtida boende. Knappt hälften av de unga sparar inte till sitt boende och de unga männen sparar i ännu mindre utsträckning än kvinnorna. Det visar en undersökning som vår samarbetspartner Swedbank genomfört i samarbete med TNS Sifo.

Exempelbild

Totalt 2 000 personer ingick i undersökningen, varav omkring 600 var unga mellan 16 och 34 år.

Av undersökningen framgår att knappt hälften, 45 procent, av de unga inte bosparar. Lika många svarar att de själva eller deras föräldrar sparar till deras framtida boende. Andelen som sparar är något högre bland de under 25 år jämfört med de över 25 år. Bland unga män saknar över hälften ett sparande för sitt framtida boende.

- Det är bra att hälften av de unga sparar till ett boende, men för den andra hälften blir det tufft att komma in på bostadsmarknaden. På många orter är det svårt att hitta hyreslägenheter, då behöver man i stället köpa sin bostad och det blir svårt utan pengar till kontantinsats, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Undersökningen visar också att två tredjedelar av de unga oroar sig för sitt boende i framtiden. I Stockholmsområdet oroar sig tre av fyra unga för sitt boende. Kvinnor och de under 25 år är i ännu större utsträckning oroliga.

- Unga står inför att etablera sig både på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Det är förståeligt att man oroar sig för möjligheten att få jobb och bostad. Att börja spara till sitt framtida boende är ett sätt att minska oron något.

Över en tredjedel av de unga tycker det är svårt att få pengar över att spara. En knapp tredjedel tycker det är svårt att veta hur mycket de ska spara till sitt boende och nästan hälften tycker det är svårt att veta om deras sparande kommer att räcka.

Genomsnittspris för bostadsrätt 37 000 kronor

Genomsnittpris i riket för en bostadsrätt ligger på runt 37 000 kronor per kvadratmeter. För att idag kunna köpa en lägenhet på 30 kvadratmeter med en kontantinsats på 15 procent innebär det att man behöver ha ett sparkapital på runt 165 000 kronor. Det motsvarar ett sparande på omkring 1 000 kronor per månad under tio år.

- Att skaffa sig en bostad är tufft, men genom att börja spara till en kontantinsats tidigt ökar möjligheterna. Våra prognoser visar på fortsatt låga räntor, nu är läget rätt att begränsa ränteavdragen och i stället subventionera bostadssparande, säger Arturo Arques och avslutar med några tips till alla unga:

  • För att minska oron för ditt framtida boende, börja spara så tidigt som möjligt. Det tar tid att spara ihop till en kontantinsats. Ju tidigare du börjar spara desto mindre behöver du spara varje månad.
  • Om möjligt, jobba extra och dra ner på småutgifter för att få pengar över att spara.
  • Ställ dig i bostadsköer för hyreslägenhet, i större städer kan det ta många år, så även här är det bra att börja tidigt.
  • Som förälder är det bra att så tidigt som möjligt försöka börja spara till dina barn. För att exempelvis spara ihop 165 000 kronor, som i exemplet ovan, kan du under 20 års tid spara 350 kronor per månad jämfört med 2 350 kronor per månad om du sparar i fem år.
  • Gör en budget över dina inkomster och utgifter för att få en bättre överblick över hur mycket du kan spara varje månad.

Mer information

Hela rapportenPDF

BudgetkollenPDF

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger