Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2016-07-07

Investeringsstrategi – Fortsatt hög temperatur på marknaderna

Juni inleddes med Brexit-omröstningen liggande som en våt filt över marknaden och fortfarande finns en osäkerheten kring ett faktiskt utträde. Även om Brexit varken var vårt eller marknadens huvudscenario blev det ändå verklighet och frågan är hur marknaden kommer att reagera framöver.

Aktiemarknaden har i skrivande stund har återhämtat ungefär hälften av den nedgång som skedde på midsommarafton men då risken för kraftiga svängningar fortfarande är stor väljer Swedbank Analys att fortsatt rekommendera neutral vikt både i aktier och mellan de olika regionerna.

Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på vår samarbetspartner Swedbank;

– Räntemarknadens reaktion på Brexit har lett till ett minskat intresse för mer riskfyllda investeringar och istället har intresset ökat för mer ”riskfria” placeringar, till exempel så kallade ”säkra obligationer” som svenska, tyska och amerikanska statsobligationer. Dessa placeringar har sett rejält fallande räntor och det är vår bedömning att det finns fortsatt potential för lägre långräntor och ännu flackare räntekurvor.

Kreditmarknaden erbjuder fortsatt en attraktiv avkastning givet ECB:s stödköp och utgör ett relativt bra komplement till mer riskfyllda tillgångar, något som leder till att övervikten i krediter behålls i den rekommenderade allokeringen på bekostnad av räntor. Swedbank Analys föredrar fortsatt krediter med hög kvalitet, så kallade Investment Grade.

Sara Arfwidsson avslutar;

– Det gäller att stanna kvar i skuggan även under juli månad tills vi får mer klarhet gällande konjunkturen och framförallt de politiska riskerna.

Mer information

Sammanfattning (PDF)PDF

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger