Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2016-05-30

Ny undersökning visar att var tionde inte har råd att spara

Knappt tio procent av svenskarna har inte råd att spara och var fjärde har en för liten sparbuffert för att ha en sund och hållbar ekonomi. Men nästan tre av fyra svenskar sparar regelbundet. Två av tre har ett buffertsparande och nästan lika många har ett långsiktigt sparande.

Exempelbild

- Det är oroväckande att nästan var tionde inte har något ekonomiskt utrymme att spara och att tre procent av svenskarna inte har något sparkapital alls. Men det är positivt att så många ändå tänker långsiktigt och har ett regelbundet sparande, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Det framgår av en undersökning om sparande och pension som vår samarbetspartner Swedbank gjorde tillsammans med Sifo i mars 2016. I undersökningen deltog 2 000 personer.

Hur sparar svenskarna?

Tre fjärdedelar av svenskarna är intresserade av sparande och nästan lika många sparar regelbundet. Nästan två av tre har ett långsiktigt sparande och lika många har ett buffersparande. Men åtta procent av svenskarna har varken något långsiktigt sparande, buffertsparande eller målsparande, det vill säga sparar till något särskilt. Det stämmer väl överens med Swedbanks tidigare undersökningar om att var tionde inte klarar kriterier för en sund och hållbar ekonomi och sannolikt är det de som står utan arbete som är mest utsatta.

42 procent av svenskarna har mindre än två månadsinkomster sparat som en extra buffert för oförutsedda händelser på kort sikt. Nästan hälften, 48 procent, uppger att de har två månadsinkomster eller mer i sparbuffert. Andelen med en sparbuffert på minst två månadslöner ökar med åldern, från under 40 procent för de yngsta till knappt 60 procent bland de mellan 55 och 60 år. Höginkomsttagare har också i större utsträckning en tillräcklig sparbuffert. Majoriteten av svenskarna anser att två månadslöner är en lagom nivå på sparbuffert.

Fyra av tio uppger att de har ökat sitt sparande det senaste året, men var femte sparar mindre nu än för ett år sedan. Hälften av svenskarna upplever att de skulle kunna öka sitt sparande ytterligare. Män, personer i åldern 45-54 år och höginkomsttagare kan öka sitt sparande mer än genomsnittet.

De som uppger att de kan spara uppskattar att de i genomsnitt kan spara runt 2 000 kronor varje månad. Det stämmer ganska väl överens med ett sparande på tio procent av lönen efter skatt för en sund och hållbar ekonomi. Men sju procent kan inte spara någonting alls varje månad.

Var fjärde svensk ser över sitt sparande mer sällan än en gång per år, yngre är mer aktiva än äldre. Många vill veta mer om sparande, störst kunskapsbehov har äldre och höginkomsttagare. Majoriteten anser sig inte vara riskbenägna, riskbenägenheten ökar med inkomsten.

- Många svenskar har en sund och hållbar ekonomi, om man definierar det genom att kunna spara tio procent av sin lön efter skatt varje månad och ha två månadslöner efter skatt i buffertsparande. Men nästan hälften har tyvärr inte den tryggheten. Det är inte summan som räknas utan vikten av att ha kontroll över sin ekonomi och att man planerar därefter.

Mer information

Några tips från Arturo Arques:

• Bättre att spara lite än ingenting, ett litet sparkapital ger mer trygghet än inget alls.
• Se över ditt sparande regelbundet. Bra tillfällen kan vara:
- när man deklarerar
- när man får tillbaka på skatten
- när man byter jobb eller får löneökning

Ta del av hela rapporten, nedan:

Undersökning kring svenskarnas sparande PDF

Tabelliga regionerPDF

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger