Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2016-05-03

Investeringsstrategi – allt från omvärld till konkreta placeringstips

Sommaren kan bli het men det är inte bara GREXIT och BREXIT som oroar. Den amerikanska centralbanken vacklar kring höjning av räntan och valet i USA kan rita om den politiska agendan om Donald Trump tar makten. Men hur påverkar allt detta aktiemarknaden?

Exempelbild

Osäkerhetsfaktorerna i ekonomin och rådande värdering lämnar oss i något av ett mellanmjölksläge. Den höga värderingen på aktiemarknaden och bristen på tillväxt rimmar illa inför sommaren. Brist på positiva drivkrafter i kombination med ökade riskinslag skapar mediokra förutsättningar för aktiemarknaden i närtid.

2016 har såhär långt varit ett år som innehållit stora rörelser på såväl finansiella marknader som på råvarumarknaden. De många osäkerhetsfaktorerna i ekonomin och rådande mogna värderingar gör det svårt att hitta tillgångar som är uppenbart billiga. Lågräntemiljön har drivit upp tillgångspriser på i stort sett alla marknader. Avsaknaden av vinsttillväxt och aktiemarkandens högre värdering har resulterat i att vår samarbetspartner Swedbank går från övervikt till neutralvikt i sin rekommendation för aktier.

Inte okomplicerat att hitta attraktiva investeringar

Under årets första månader har dock flera tecken på att Europa börjar röra sig i rätt riktning kunnat skönjas. Swedbank förespråkar därmed en övervikt för Europa i den geografiska allokeringen. Johannes Bjerner utvecklar:

– Förväntansbilden hos investerare kan komma att behöva justeras ned då finansiella tillgångar inte kommer avkasta på samma nivåer som tidigare. Därmed inte sagt att vi inte ser en positiv avkastning för riskfyllda tillgångar framöver. Men utsikten för 2017 behöver klarna innan investerare vågar agera.

Mer information

Vad ska man då som investerare göra? Läs mer i vårens upplaga av Swedbanks Investeringsstrategi. För rapport med affärsförslag var vänlig logga in i din värdepapperstjänst i mobil- eller internetbank eller Aktiellt, alternativt kontakta din rådgivare.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger