Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2016-02-22

Hushållen får ytterligare ett år med bättre ekonomi

Arbetslösa, pensionärer och löntagarhushåll får alla det bättre 2016 jämfört med förra året. Efter höjningen av arbetslöshetsersättningen i höstas får en arbetslös nu pengar över i stället för att gå back varje månad. Sänkt skatt på pensioner gör att pensionärsparet får omkring 800 kronor mer kvar i plånboken varje månad.

Exempelbild

De flesta hushåll får det bättre 2016. arbetslösa, pensionärer och ensamstående föräldrar är de som får den största förbättringen av sin inkomst efter skatt. Det visar en analys som bygger på vår samarbetspartner Swedbanks data över typhushåll.

- Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen, höjda pensioner i kombination med sänkt skatt och höjt underhållsstöd är förklaringarna till det, förklarar Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Löntagarna får högre löner 2016, men högre kommunalskatt och avtrappningen av jobbskatteavdraget gör att den disponibla inkomsten inte ökar i lika hög grad som inkomsterna.

Alla får mer kvar i plånboken

Prisökningen mellan 2015 och 2016 var låg, hushållens levnadskostnader har därför inte heller ökat nämnvärt.

- Högre löner i kombination med en låg inflation gör att de flesta får mer kvar i plånboken varje månad. Högre inkomstskatt tar dock lite av utrymmet för de med högre inkomster, fortsätter Arturo Arques.

Hårdare amorteringsregler innebär att hushåll med bostadslån behöver amortera mer. Till följd av det ökar kostnaden något om man äger sitt boende. För de hushåll som bor i hyreslägenhet är boendekostnaden för de flesta i stort sett oförändrad.

Bland de typhushåll Swedbank följer är det den som är arbetslös som får störst förändring mellan åren. Från att gå back med 1 400 kronor till att få över 1 600 kronor kvar varje månad, utifrån en kostnadsnivå för det mest nödvändiga.

Pensionärsparet med inkomstpension får också en kraftig förbättring med knappt 800 kronor mer i plånboken jämfört med i januari 2015. Garantipensionären får däremot en knapp hundralapp mer kvar.

Till följd av det höjda underhållsstödet får även den ensamstående föräldern det bättre i år, med 580 kronor mer kvar att leva på varje månad. En tvåbarnsfamilj som bor i hyresrätt får 900 kronor mer kvar, samma familj som bor i villa får knappt 400 kronor mer kvar att leva på varje månad jämfört med 2015.

Bättre för lönehushållen på längre sikt, sämre för pensionärer och arbetslösa

Samtliga lönehushåll har fått det bättre de senaste tio åren. Realt, det vill säga om man räknar bort inflationen, har de 30-50 procent mer kvar att leva på varje månad. För pensionärsparet med inkomstpension och garantipensionären har utvecklingen varit negativ, de har åtta respektive två procent mindre kvar i plånboken i år jämfört med 2006.

Den som är arbetslös har drygt 30 procent realt mindre kvar att leva på jämfört med den som var arbetslös 2006. Även om ersättningen det senaste året har höjts rejält.

Mer information

Hela analysen

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger