Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2016-02-10

Pengabråk med familjen allt vanligare

Bråk om pengar är ett växande problem bland barnfamiljer i Sverige, visar en undersökning från vår samarbetspartner Swedbank/TNS Sifo. Fyra av tio föräldrar säger att det ofta uppstår konflikter om pengar och mer än var tredje har svårt att diskutera ekonomi med sitt barn. Allra tuffast har föräldrar till 14-åringar.

Exempelbild

– Det är tydligt att pengar är ett infekterat ämne i svenska barnfamiljer. Föräldrar behöver ta ett större ansvar och hjälpa barnen att förstå pengars värde, säger Swedbanks och sparbankernas privatekonom Arturo Arques.

Swedbanks/TNS Sifos undersökning, som genomförts för andra året i rad bland cirka tusen svenska föräldrar och lika många barn, visar både att konflikterna ökar och att allt fler föräldrar är negativa till hur barnen hanterar sina egna pengar.

Värst i familjer med 14-åringar

Totalt sett uppger fyra av tio föräldrar (38 procent) att det ofta blir bråk om pengar och nästan lika många (36 procent) har överhuvudtaget svårt att prata ekonomi med barnen.

Värst drabbade är familjer med 14-åringar, där nära hälften av föräldrarna (46 procent) säger att det ofta uppstår bråk och ännu fler (48 procent) säger att de har svårt att diskutera ekonomi med sina barn.

Bilden bekräftas av barnen själva. Av de nära tusen intervjuade barnen, mellan 10 och 17 år, är det 14-åringarna som i högst utsträckning anser att det uppstår bråk om pengar – 38 procent jämfört med 33 procent totalt sett.

14-åringarna är dessutom de som i högst utsträckning erkänner att de bryter mot regler kring hur de får använda sina pengar – 25 procent jämfört med 21 procent totalt sett.

– Ett verktyg som vi föräldrar kan ta till för att undvika bråk är att förklara varför vi tycker som vi gör i frågor som rör pengar och vad fördelarna blir för barnet. Då är det lättare för barnet att förstå och acceptera reglerna.

Majoriteten av föräldrarna i undersökningen (58 procent) anser att deras barn har dåligt begrepp om pengars värde. Bland 10-åringarnas föräldrar är hela 76 procent av denna uppfattning.

– Vi vet sedan tidigare att allt fler barn växer upp utan varken veckopeng eller månadspeng. Då har de ingen ärlig chans att lära sig hushålla med sina pengar eller förstå pengars värde. Så ett gott råd till föräldrar är att genast införa det om man inte redan har gjort det.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger