Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-11-26

Majoritet inte beroende av ränteavdrag

Majoriteten av de som gör avdrag för ränteutgifter är inte beroende av dem. Hushållen sparar pengarna eller unnar sig lite extra lyx. En fjärdedel uppger att de är mycket beroende av dem. Det framgår av en undersökning som vi gjort här på vår webbplats under november månad.

Exempelbild

- Det är självklart att man ska amortera sina lån. Men vill man dämpa prisutvecklingen på bostadsmarknaden ytterligare så borde även reglerna kring ränteavdrag ses över, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Hushållens skuldsättning är hög och det är också bostadspriserna. Det är lätt att dras med och köpa dyrare än man egentligen har råd med. Nya amorteringsregler är dock på väg att införas för att dämpa prisutvecklingen.

- Man kan inte fortsätta stimulera en prisutveckling som gör att hushållen köper dyrare än de har råd med. Det är dock viktigt att inte göra det för snabbt utan successivt trappa ner avdraget. När dessutom ränteläget nu är så lågt så är tidpunkten den rätta för att göra det.

I deklarationen får man dra av 30 procent av sina ränteutgifter mot inkomstskatten, antingen per år eller genom månadsvis jämkning. De som är mest beroende av ränteavdraget för sin löpande ekonomi kan alltså ansöka i förväg och få ett avdrag på skatten varje månad.

Främst äldre som mest behöver ränteavdraget

Såväl Bankföreningen som olika partier har uttalat att man ser ränteavdragen som ytterligare en åtgärd för att få ner hushållens skuldsättning. Swedbank ville ta reda på hur beroende hushållen är av ränteavdragen.

Av undersökningen framgår att majoriteten av de med ränteavdrag inte är beroende av det. Endast en fjärdedel uppger sig vara mycket beroende. Farorna med en nedtrappning av ränteavdragen är överdrivna. Med en successiv nedtrappning ges hushållen dessutom tid att anpassa sin ekonomi till de nya reglerna.

Endast drygt var tionde har ansökt om jämkning i förväg. De med jämkning uppger sig vara i högre grad mycket beroende av avdraget. Desto yngre man är desto mindre beroende av ränteavdraget är man. De över 65 år uppger i större utsträckning att de är mycket beroende.

- Det hänger sannolikt ihop med att de yngre ännu inte har skaffat sig ett förhållandevis större och dyrare boende. När man bildar familj ökar behovet av ett större boende och då blir lånen och ränteutgifterna högre.

På frågan om vad man gör med pengarna svarar 50-60 procent att de sparar, oberoende av om de är beroende av avdraget eller inte. Ju mer beroende man är desto mer amorterar man. Bland de som inte är beroende av avdraget är andelen som unnar sig extra lyx högre.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger