Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-09-21

Analys av Budgetpropositionen för 2016

Idag presenterade regeringen sin budget för 2016. Vinnarna är de många pensionärer som får sänkt skatt med upp till 270 kronor per månad och förlorarna är höginkomsttagare som får betala mer i inkomstskatt nästa år. Det blir även dyrare att köra bil 2016.

Exempelbild

Pensionärer

Regeringen föreslår sänkt skatt på inkomst från pension upp till 20 000 kronor per månad. Skattesänkningen varierar beroende på hur hög pensionen är. För en pensionär med garantipension, 8 053 kronor per månad, innebär det 180 kronor mindre i skatt varje månad. Störst skattesänkning får de med en pension på 10 000 kronor i månaden, för dem innebär skattesänkningen 270 kronor mer kvar att leva på varje månad.

Pensionärer som köper hemtjänst kan eventuellt få en högre avgift för det. Regeringen föreslår höjda tak för den hemtjänstavgift som kommuner tar ut. Ökningen kan bli så hög som 2 640 kronor per år.

Löntagare

För löntagarna innebär budgeten höjd skatt både till följd av begränsad uppräkning av gränsen för statlig skatt och genom avtrappningen av jobbskatteavdraget för högre inkomster.

Regeringen frångår den vanliga ordningen att höja skiktgränserna för statlig inkomstskatt med kpi + två procentenheter. Den nedre skiktgränsen lämnas oförändrad (430 200 kronor) medan den övre höjs som brukligt (625 800 kronor). Till följd av det får den som tjänar över 38 000 kronor i månaden betala 110 kronor mer i skatt per månad nästa år. Den begränsade uppräkningen innebär också att det blir fler som betalar statlig inkomstskatt 2016.

De som tjänar över 50 000 kronor per månad får ytterligare skattehöjning på grund av avtrappningen av jobbskatteavdraget. Med en inkomst på 55 000 kronor i månaden betalar man 150 kronor mer i skatt. Tjänar man 60 000 kronor per månad får man en skattehöjning med 300 kronor varje månad. För inkomster över ca 125 000 kronor per månad ges inget jobbskatteavdrag.

Drivmedel

Efter årsskiftet blir det dyrare att köra bil. Energiskatten på bensin och diesel höjs med 48 respektive 53 öre per liter. Men moms blir det 60 respektive 66 öre. Har man en bil som drar 0,75 liter per mil och kör 1 500 mil per år ökar kostnaden med 680 kronor för bensinbil och 740 kronor för dieselbil.

Övrigt

I vårpropositionen för 2015 aviserades att taket i RUT sänks från årsskiftet, från 50 000 till 25 000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år. Även ROT-avdraget ändras, subventionsgraden sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Skatten på sparande i investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs genom förändring i beräkningen av schablonavkastningen. Avdragsrätten för privat pensionssparande slopas, det gör även avdragsrätten för förvaltningsutgifter.

Mer information

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger