Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-03-30

Bergslagens Sparbanks kunder använder digitala tjänster i större utsträckning än storbankernas kunder

Svenska bankkunder efterfrågar allt enklare och snabbare kontakt med sin bank. Enligt en färsk undersökning bland bankkunder är det kunder hos de lokala sparbankerna som leder denna utveckling. 66 procent av Bergslagens Sparbanks kunder använder regelbundet internetbanken via mobilen, jämfört med 53 procent för storbankerna. Samtidigt upplever Bergslagens Sparbanks kunder en starkare personlig relation till banken. 

Detta visar undersökningen Bankbarometern 2015 som Sparbankernas Riksförbund låtit göra. Drygt 2 500 svenska bankkunder har svarat på frågor om hur de ser på sin bankrelation. 

– Att Bergslagens Sparbanks kunder i större utsträckning än storbankernas kunder vågat ta steget in i den mobila världen, tror jag är ett uttryck för att de känner sig tryggare i sin bankrelation, säger Bergslagens Sparbanks VD Cecilia Jeffner och fortsätter:

– Vi strävar efter att möta våra kunders förväntningar på hur de vill att en bankrelation ska se ut idag. Att våra kunder upplever sin bankrelation som mer personlig, samtidigt som att man använder mobilbanken oftare, visar att vi lyckats att skapa en god kombination mellan personliga möten och digitala tjänster. 

Bergslagens Sparbankens kunder använder oftare mobilbanken än storbankernas kunder. 70 procent av Bergslagen Sparbanks kunder använder Internetbanken via mobilen regelbundet, varav 24 procent så ofta som varje dag. Detta är väsentligt oftare än storbankernas kunder, av vilka 53 procent använder mobilbanken regelbundet.

Det är också vanligare med en egen kontaktperson bland sparbankernas kunder. 85 procent av Bergslagens Sparbanks kunder uppger att de har en egen kontaktperson på banken, mot 42 procent av storbankernas kunder. När det gäller den upplevda stämningen på bankkontoret, uppger sig 59 procent av Bergslagens Sparbanks kunder bli igenkända av bankens medarbetare, medan motsvarande siffra för storbankerna är 26 procent.

Bankbarometern genomfördes under december 2014 bland 2 621 svenskar i åldrarna 16-79 år av MISTAT på uppdrag av Sparbankernas Riksförbund. Kunder från samtliga banker deltog.  

Länk till undersökningen >>PDF

För ytterligare kontakt: Cecilia Jeffner, VD Bergslagens Sparbank, 070-608 80 42


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kundcenter

0581 - 880 00
Måndag - onsdag 09.00-16.45
Torsdag 09.00-17.45
Fredag 09.00-15.30

Spärra kort

Öppet dygnet runt
Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

Telefonbanken

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger

Digital support

Öppet dygnet runt*
Från Sverige:
0771-97 75 12
Från utlandet:
+46 771 97 75 12
*Andra öppettider kan
förekomma under storhelger